Visa allt om Josefin Mandorsson Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 890 575 732 1 412 1 277
Övrig omsättning - - - 1 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -2 0 0 -65 32 22 136 265 255
Resultat efter finansnetto -2 -1 0 0 -68 33 25 146 270 255
Årets resultat -2 -1 77 0 0 17 18 78 145 138
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 70 70 70 70 70 118 55 59 13 6
Omsättningstillgångar 45 68 167 360 420 557 576 641 822 567
Tillgångar 115 138 237 430 490 674 631 700 836 574
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 115 117 197 120 120 375 358 440 402 257
Obeskattade reserver 0 0 0 105 105 175 168 168 131 63
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 40 205 255 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 21 0 0 10 123 105 92 302 253
Skulder och eget kapital 115 138 237 430 490 674 631 700 836 574
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 423 238 230 406 338
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 25 194 98 93 271 193
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 255 0 100 40 0
Omsättning 0 0 0 1 0 890 575 732 1 412 1 277
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 890 575 732 1 412 1 277
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 14 649 387 354 756 582
Rörelseresultat, EBITDA -2 -2 0 0 -62 35 26 140 271 258
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% 54,78% -21,45% -48,16% 10,57% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 4,90% 4,28% 21,29% 32,30% 44,43%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 3,71% 4,70% 20,36% 19,12% 19,97%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 72,17% 100,00% 100,00% 99,06%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 48,76% 81,91% 75,00% 36,83% 24,59%
Soliditet 100,00% 84,78% 83,12% 45,90% 40,28% 74,77% 75,90% 80,14% 59,37% 52,68%
Kassalikviditet -% 323,81% -% -% 4 200,00% 452,85% 548,57% 696,74% 272,19% 224,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...