Visa allt om Josefin Mandorsson Consulting AB
Visa allt om Josefin Mandorsson Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 890 575 732 1 412
Övrig omsättning - - - - 1 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -2 -2 0 0 -65 32 22 136 265
Resultat efter finansnetto 0 -2 -1 0 0 -68 33 25 146 270
Årets resultat 0 -2 -1 77 0 0 17 18 78 145
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 70 70 70 70 70 70 118 55 59 13
Omsättningstillgångar 44 45 68 167 360 420 557 576 641 822
Tillgångar 114 115 138 237 430 490 674 631 700 836
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 115 115 117 197 120 120 375 358 440 402
Obeskattade reserver 0 0 0 0 105 105 175 168 168 131
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 40 205 255 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 21 0 0 10 123 105 92 302
Skulder och eget kapital 114 115 138 237 430 490 674 631 700 836
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 423 238 230 406
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 25 194 98 93 271
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 255 0 100 40
Omsättning 0 0 0 0 1 0 890 575 732 1 412
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 890 575 732 1 412
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 14 649 387 354 756
Rörelseresultat, EBITDA -1 -2 -2 0 0 -62 35 26 140 271
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% 54,78% -21,45% -48,16% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 4,90% 4,28% 21,29% 32,30%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 3,71% 4,70% 20,36% 19,12%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% 72,17% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 48,76% 81,91% 75,00% 36,83%
Soliditet 100,88% 100,00% 84,78% 83,12% 45,90% 40,28% 74,77% 75,90% 80,14% 59,37%
Kassalikviditet -% -% 323,81% -% -% 4 200,00% 452,85% 548,57% 696,74% 272,19%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...