Visa allt om C-Rad AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 66 161 53 192 45 036 25 775 14 910 14 234 4 899 1 291 5 978 0
Övrig omsättning 8 803 7 492 3 853 2 984 5 828 7 209 7 967 9 720 19 6 354
Rörelseresultat (EBIT) -20 412 -13 005 -20 318 -19 049 -42 104 -9 420 -9 924 -10 628 -4 115 -3 566
Resultat efter finansnetto -21 184 -13 393 -20 995 -19 389 -42 606 -9 838 -10 251 -10 723 -3 939 -3 679
Årets resultat -21 184 -6 298 -20 906 -19 389 -42 606 -9 838 -10 251 -10 723 -3 939 -3 679
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 669 36 659 29 002 16 354 19 040 38 455 32 285 27 022 15 017 6 508
Omsättningstillgångar 33 957 36 004 32 770 21 770 35 164 29 365 12 552 21 362 25 413 2 960
Tillgångar 73 625 72 663 61 772 38 125 54 204 67 820 44 837 48 383 40 429 9 468
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 048 40 039 38 029 16 263 36 016 48 117 29 815 35 049 32 583 3 204
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 822 16 667 11 506 9 295 9 859 8 545 7 001 4 273 4 480 2 450
Kortfristiga skulder 20 755 15 958 12 238 12 566 8 329 11 159 8 019 9 061 3 365 3 815
Skulder och eget kapital 73 625 72 663 61 772 38 125 54 204 67 820 44 837 48 383 40 429 9 468
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 009 3 432 2 691 3 225 2 715 2 194 2 208 2 083 1 815 960
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 21 522 15 493 16 620 9 103 9 358 7 003 6 587 6 742 4 656 3 758
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 846 5 880 5 845 5 109 5 127 4 417 3 900 4 190 3 367 1 999
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 74 964 60 684 48 889 28 759 20 738 21 443 12 866 11 011 5 997 6 354
Nyckeltal
Antal anställda 34 26 26 21 20 19 15 19 17 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 946 2 046 1 732 1 227 746 749 327 68 352 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 915 962 911 839 840 729 847 700 588 521
Rörelseresultat, EBITDA -14 845 -7 976 -14 585 -13 634 -16 521 -6 317 -7 273 -9 263 -3 818 -3 178
Nettoomsättningförändring 24,38% 18,11% 74,73% 72,87% 4,75% 190,55% 279,47% -78,40% -% -%
Du Pont-modellen -27,63% -18,05% -31,99% -49,46% -77,61% -13,84% -22,09% -21,19% -9,52% -%
Vinstmarginal -30,75% -24,65% -43,87% -73,15% -282,16% -65,95% -202,14% -794,19% -64,37% -%
Bruttovinstmarginal 51,51% 59,98% 56,69% 100,00% 46,06% 57,83% 39,95% 3,10% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 19,95% 37,69% 45,59% 35,71% 179,98% 127,91% 92,53% 952,83% 368,82% -%
Soliditet 54,39% 55,10% 61,56% 42,66% 66,45% 70,95% 66,50% 72,44% 80,59% 33,84%
Kassalikviditet 113,78% 175,29% 234,23% 148,27% 373,79% 240,85% 127,93% 222,58% 737,09% 64,56%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 20 246 15 732 15 542 6 806 13 163 11 800 5 400 5 400 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 058 1 704 726 -2 847 -2 854 -3 986 -1 446 -1 375 -3 605 -810
Resultat efter finansnetto -18 066 1 619 -2 928 -9 642 -39 630 -4 555 -1 545 -2 050 -3 516 -1 801
Årets resultat -18 067 1 619 -2 928 -9 642 -39 630 -4 555 -1 545 -2 050 -3 516 -1 997
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 124 276 120 382 104 287 59 877 46 106 62 825 50 580 30 489 15 275 4 409
Omsättningstillgångar 1 027 3 811 3 114 2 382 25 710 17 265 1 789 16 881 19 012 1 182
Tillgångar 125 303 124 193 107 401 62 258 71 816 80 090 52 370 47 370 34 287 5 591
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 107 704 101 858 89 404 50 315 60 209 69 424 45 840 42 367 30 305 2 510
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 711 16 718 11 718 8 703 8 459 6 450 4 751 3 492 3 390 2 100
Kortfristiga skulder 4 887 5 617 6 278 3 239 3 146 4 215 1 778 1 510 593 982
Skulder och eget kapital 125 303 124 193 107 401 62 258 71 816 80 090 52 370 47 370 34 287 5 591
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 2 009 2 709 1 570 745 839 826 769 806 727 77
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 413 2 125 2 993 2 417 2 607 2 114 1 842 1 443 395 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 1 985 1 581 1 869 1 487 1 736 1 578 1 319 3 340 683 33
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 246 15 732 15 542 6 806 13 163 11 800 5 400 5 400 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 6 5 5 4 5 5 5 4 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 374 3 146 3 108 1 702 2 633 2 360 1 080 1 350 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 209 1 279 1 251 1 198 1 060 961 794 893 870 117
Rörelseresultat, EBITDA 1 926 1 726 743 -2 786 -2 813 -3 923 -1 396 -1 338 -3 601 -810
Nettoomsättningförändring 28,69% 1,22% 128,36% -48,29% 11,55% 118,52% 0,00% -% -% -%
Du Pont-modellen 0,85% 1,50% -2,38% -15,02% -54,85% -5,56% -2,72% -3,81% -% -%
Vinstmarginal 5,25% 11,81% -16,41% -137,42% -299,27% -37,75% -26,39% -33,41% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 60,24% 51,36% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -19,07% -11,48% -20,36% -12,59% 171,42% 110,59% 0,20% 284,65% -% -%
Soliditet 85,95% 82,02% 83,24% 80,82% 83,84% 86,68% 87,53% 89,44% 88,39% 44,89%
Kassalikviditet 21,01% 67,85% 49,60% 73,54% 817,23% 409,61% 100,62% 1 117,95% 3 206,07% 120,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...