Visa allt om Axels konfektyrfabrik AB
Visa allt om Axels konfektyrfabrik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 1 043 0 2 913 6 476 6 210 2 070 4 519 8 429 3 117 861
Övrig omsättning 69 - 11 - - 7 11 - 76 8
Rörelseresultat (EBIT) -425 -532 -48 595 417 -35 -47 -101 166 -168
Resultat efter finansnetto -424 -536 -185 582 418 -33 -51 -108 163 -171
Årets resultat -424 -375 -3 306 221 -33 -51 -108 163 -171
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 141 190 264 577 239 258 258 106 33 46
Omsättningstillgångar 56 626 1 336 2 148 1 276 535 464 1 131 1 165 150
Tillgångar 198 816 1 600 2 725 1 515 794 722 1 237 1 198 197
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -272 152 527 530 304 83 -64 -12 96 -67
Obeskattade reserver 0 0 161 343 159 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 470 664 912 1 852 1 052 711 786 1 250 1 103 264
Skulder och eget kapital 198 816 1 600 2 725 1 515 794 722 1 237 1 198 197
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 342 210 313 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 115 100 311 1 990 1 590 238 2 148 4 649 1 515 322
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 23 65 236 551 638 183 613 1 604 345 102
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 112 0 2 924 6 476 6 210 2 077 4 530 8 429 3 193 869
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 4 5 11 3 11 19 8 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 522 - 728 1 295 565 690 411 444 390 861
Personalkostnader per anställd (tkr) 75 170 190 607 255 367 283 348 240 396
Rörelseresultat, EBITDA -298 -451 73 707 484 40 7 -85 171 -154
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -55,02% 4,28% 200,00% -54,19% -46,39% 170,42% 262,02% -%
Du Pont-modellen -213,64% -% -2,88% 21,91% 27,66% -4,03% -5,68% -7,76% 13,86% -85,28%
Vinstmarginal -40,56% -% -1,58% 9,22% 6,75% -1,55% -0,91% -1,14% 5,33% -19,51%
Bruttovinstmarginal 43,34% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,56% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -39,69% -% 14,56% 4,57% 3,61% -8,50% -7,13% -1,41% 1,99% -13,24%
Soliditet -137,37% 18,63% 40,35% 28,73% 27,80% 10,45% -8,86% -0,97% 8,01% -34,01%
Kassalikviditet 11,91% 94,28% 146,49% 115,98% 121,29% 75,25% 59,03% 90,48% 105,62% 56,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...