Visa allt om Humlehem AB
Visa allt om Humlehem AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 617 40 0 0 0 431 250 0 0 0
Övrig omsättning - - - 44 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 395 -73 -1 017 29 -24 417 209 -212 -17 -26
Resultat efter finansnetto 228 3 813 21 672 35 -17 418 210 724 -58 -27
Årets resultat 87 2 227 21 528 25 -17 231 191 724 -58 -22
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 958 5 767 4 673 369 402 400 0 0 811 782
Omsättningstillgångar 24 884 19 747 17 690 252 446 577 473 841 91 141
Tillgångar 25 843 25 514 22 363 621 848 977 473 841 903 924
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 763 23 841 21 764 454 430 546 315 824 100 72
Obeskattade reserver 1 272 1 160 206 120 114 114 10 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 63 0 755 802
Kortfristiga skulder 807 512 392 46 304 316 85 17 47 49
Skulder och eget kapital 25 843 25 514 22 363 621 848 977 473 841 903 924
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 165 150 218 0 100 0 700 0 0
Omsättning 617 40 0 44 0 431 250 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 309 - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 791 - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 339 -73 -1 017 29 -24 417 209 -202 -7 -16
Nettoomsättningförändring 1 442,50% -% -% -% -100,00% 72,40% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 0,88% 14,94% -% -% -% 42,78% 44,19% -% -% -%
Vinstmarginal 36,95% 9 532,50% -% -% -% 96,98% 83,60% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% -% 100,00% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 3 902,27% 48 087,50% -% -% -% 60,56% 155,20% -% -% -%
Soliditet 95,79% 96,99% 98,04% 87,35% 60,62% 64,48% 68,15% 97,98% 11,07% 7,79%
Kassalikviditet 3 083,52% 3 856,84% 4 512,76% 547,83% 146,71% 182,59% 556,47% 4 947,06% 193,62% 287,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...