Visa allt om Brissman & Co Aktiebolag
Visa allt om Brissman & Co Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 158 213 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - 33 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 48 20 -15 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 22 -254 -15 1 292 1 0 3 4 1
Årets resultat 2 340 2 391 1 983 1 438 292 1 0 2 3 1
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 041 5 060 2 527 427 100 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 872 1 554 3 264 2 674 403 111 110 110 107 103
Tillgångar 7 914 6 614 5 791 3 101 503 111 110 110 107 103
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 151 3 711 3 120 1 837 400 108 107 107 105 102
Obeskattade reserver 2 503 1 490 1 490 650 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 259 1 412 1 181 614 104 3 3 3 2 1
Skulder och eget kapital 7 914 6 614 5 791 3 101 503 111 110 110 107 103
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 2 100 1 900 1 800 700 0 0 0 0 0 0
Omsättning 158 213 33 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 48 20 -15 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -25,82% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 0,61% 0,30% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 30,38% 9,39% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 1 020,89% 66,67% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 77,12% 73,68% 73,95% 74,69% 79,52% 97,30% 97,27% 97,27% 98,13% 99,03%
Kassalikviditet 228,12% 110,06% 276,38% 435,50% 387,50% 3 700,00% 3 666,67% 3 666,67% 5 350,00% 10 300,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...