Visa allt om Tintomara Consulting AB
Visa allt om Tintomara Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 938 982 1 032 670 312 478 150 0 0 806
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 77 121 21 9 -97 5 143 -21 -25 -6
Resultat efter finansnetto 77 -979 22 8 -97 5 143 -21 -22 -10
Årets resultat 60 -995 22 8 -97 3 119 -21 -22 -10
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 25 25 0 25 0 0 0 14 28
Omsättningstillgångar 432 404 471 347 102 359 228 63 53 279
Tillgångar 457 429 496 347 127 359 228 63 67 308
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 161 191 86 64 56 153 177 58 60 81
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 296 238 411 283 71 206 51 5 8 226
Skulder och eget kapital 457 429 496 347 127 359 228 63 67 308
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 517 540 635 258 72 185 0 0 0 408
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 0 - - 0 0
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 0 0 0 71
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 0
Sociala kostnader 186 196 225 107 50 125 0 0 0 286
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 938 982 1 032 670 312 478 150 0 0 806
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 938 982 1 032 670 312 478 - - - 806
Personalkostnader per anställd (tkr) 703 736 860 274 122 371 - - - 769
Rörelseresultat, EBITDA 77 121 21 9 -97 5 143 -7 -11 8
Nettoomsättningförändring -4,48% -4,84% 54,03% 114,74% -34,73% 218,67% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 16,85% 28,21% 4,44% 2,59% -76,38% 1,39% 62,72% -% -% -0,97%
Vinstmarginal 8,21% 12,32% 2,13% 1,34% -31,09% 1,05% 95,33% -% -% -0,37%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,50% 16,90% 5,81% 9,55% 9,94% 32,01% 118,00% -% -% 6,58%
Soliditet 35,23% 44,52% 17,34% 18,44% 44,09% 42,62% 77,63% 92,06% 89,55% 26,30%
Kassalikviditet 145,95% 169,75% 114,60% 122,61% 143,66% 174,27% 447,06% 1 260,00% 662,50% 123,45%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...