Visa allt om Åkerbergs Kyl & Hushållsservice AB
Visa allt om Åkerbergs Kyl & Hushållsservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 4 241 5 057 6 675 7 400 6 227 6 290 6 827 7 139 7 070 7 110
Övrig omsättning 5 16 179 5 10 4 - 9 3 1
Rörelseresultat (EBIT) 43 4 201 26 70 -56 93 130 76 47
Resultat efter finansnetto 38 4 200 27 67 -60 87 127 78 46
Årets resultat 18 2 103 17 29 0 50 65 32 28
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 42 53 29 56 62 91 126 140 64
Omsättningstillgångar 1 168 1 212 1 551 1 536 1 289 1 129 1 169 1 153 1 117 1 297
Tillgångar 1 199 1 255 1 604 1 565 1 345 1 192 1 260 1 279 1 258 1 361
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 421 403 401 298 281 252 267 227 169 136
Obeskattade reserver 106 95 97 40 43 21 85 70 37 12
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 12 22 33 61 0
Kortfristiga skulder 672 756 1 106 1 226 1 021 907 886 949 992 1 212
Skulder och eget kapital 1 199 1 255 1 604 1 565 1 345 1 192 1 260 1 279 1 258 1 361
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 252 358 284 330 319 230 340
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 854 1 130 1 506 1 114 832 973 778 851 776 717
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 356 446 573 598 519 565 527 610 517 463
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 15 10 6 0
Omsättning 4 246 5 073 6 854 7 405 6 237 6 294 6 827 7 148 7 073 7 111
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 414 1 686 1 669 1 850 1 557 1 573 1 707 1 785 1 768 1 778
Personalkostnader per anställd (tkr) 405 526 521 492 430 456 398 430 387 381
Rörelseresultat, EBITDA 54 15 209 54 100 -27 128 164 94 60
Nettoomsättningförändring -16,14% -24,24% -9,80% 18,84% -1,00% -7,87% -4,37% 0,98% -0,56% -%
Du Pont-modellen 3,67% 0,40% 12,59% 1,85% 5,20% -4,53% 7,54% 10,63% 6,36% 3,60%
Vinstmarginal 1,04% 0,10% 3,03% 0,39% 1,12% -0,86% 1,39% 1,91% 1,13% 0,69%
Bruttovinstmarginal 44,80% 44,59% 42,41% 37,39% 40,76% 40,06% 34,70% 36,90% 32,90% 32,12%
Rörelsekapital/omsättning 11,70% 9,02% 6,67% 4,19% 4,30% 3,53% 4,15% 2,86% 1,77% 1,20%
Soliditet 42,01% 38,02% 29,46% 20,93% 23,25% 22,44% 26,05% 21,69% 15,55% 10,63%
Kassalikviditet 116,52% 99,87% 115,10% 99,67% 88,05% 85,01% 94,70% 83,56% 84,68% 97,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...