Visa allt om Weag Försäljning Aktiebolag
Visa allt om Weag Försäljning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 048 1 394 1 531 2 339 1 099 2 031 4 615 6 167 4 622 2 747
Övrig omsättning - - 43 - - 173 41 2 50 1
Rörelseresultat (EBIT) 453 150 -76 23 -563 24 326 650 585 90
Resultat efter finansnetto 454 145 -82 8 11 27 481 958 584 71
Årets resultat 352 123 -81 2 4 17 585 560 314 48
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 145 0 0 511 531 526 545 399 135 99
Omsättningstillgångar 895 1 089 959 902 919 974 2 243 1 507 1 919 1 029
Tillgångar 1 040 1 089 959 1 413 1 449 1 500 2 787 1 905 2 054 1 128
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 835 683 710 1 091 1 189 1 185 1 298 914 504 340
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 2 324 150 9
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0
Kortfristiga skulder 204 406 249 322 260 315 887 668 1 401 779
Skulder och eget kapital 1 040 1 089 959 1 413 1 449 1 500 2 787 1 905 2 054 1 128
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 323 360 370 326 308
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 153 192 236 215 360 0 35 105 324 345
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 70 162 183 169 220 215 236 245 281 260
Utdelning till aktieägare 170 200 150 300 100 0 130 200 150 150
Omsättning 2 048 1 394 1 574 2 339 1 099 2 204 4 656 6 169 4 672 2 748
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 048 1 394 1 531 2 339 1 099 2 031 4 615 6 167 2 311 1 374
Personalkostnader per anställd (tkr) 228 356 432 396 587 551 636 742 483 464
Rörelseresultat, EBITDA 463 150 -76 23 -560 30 335 664 599 102
Nettoomsättningförändring 46,92% -8,95% -34,54% 112,83% -45,89% -55,99% -25,17% 33,43% 68,26% -%
Du Pont-modellen 44,04% 13,77% -7,72% 0,57% 1,04% 2,27% 17,51% 50,34% 28,43% 7,09%
Vinstmarginal 22,36% 10,76% -4,83% 0,34% 1,36% 1,67% 10,57% 15,55% 12,64% 2,91%
Bruttovinstmarginal 44,29% 58,90% 38,47% 29,71% 36,49% 50,17% 44,46% 36,47% 40,07% 49,58%
Rörelsekapital/omsättning 33,74% 49,00% 46,37% 24,80% 59,96% 32,45% 29,38% 13,60% 11,21% 9,10%
Soliditet 80,29% 62,72% 74,04% 77,21% 82,06% 79,00% 46,63% 60,22% 29,80% 30,72%
Kassalikviditet 438,73% 268,23% 385,14% 280,12% 353,46% 309,21% 183,09% 225,60% 133,55% 130,42%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...