Visa allt om Sven Hörnell AB
Visa allt om Sven Hörnell AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 188 1 150 946 896 1 132 1 053 1 447 1 485 1 343 1 240
Övrig omsättning - 2 - - - 4 90 59 - 35
Rörelseresultat (EBIT) 223 226 69 84 65 -132 105 -1 129 85
Resultat efter finansnetto 223 226 90 64 45 -151 85 1 114 64
Årets resultat 128 174 73 64 45 -151 86 -12 72 45
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 609 305 252 357 303 378 328 276 349 204
Omsättningstillgångar 492 785 624 439 455 368 571 544 491 661
Tillgångar 1 101 1 091 876 796 758 746 899 820 840 864
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 644 516 342 269 205 160 312 226 238 166
Obeskattade reserver 57 0 0 0 0 0 0 4 6 7
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 237 423 422 416 413 399 390 374 371 387
Kortfristiga skulder 163 152 111 110 140 186 198 216 225 304
Skulder och eget kapital 1 101 1 091 876 796 758 746 899 820 840 864
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 11 78 - - 0 0 234 0 90 173
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 111 140 230 269 57 250 82 48
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 23 36 65 76 107 103 113 110 139 173
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 188 1 152 946 896 1 132 1 057 1 537 1 544 1 343 1 275
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 188 1 150 946 896 566 1 053 724 1 485 1 343 1 240
Personalkostnader per anställd (tkr) 134 131 184 222 169 384 208 359 313 354
Rörelseresultat, EBITDA 229 232 75 90 71 -122 118 12 142 98
Nettoomsättningförändring 3,30% 21,56% 5,58% -20,85% 7,50% -27,23% -2,56% 10,57% 8,31% -%
Du Pont-modellen 20,25% 20,71% 10,27% 10,55% 8,58% -17,69% 11,68% 2,07% 15,83% 10,07%
Vinstmarginal 18,77% 19,65% 9,51% 9,38% 5,74% -12,54% 7,26% 1,14% 9,90% 7,02%
Bruttovinstmarginal 54,97% 54,35% 53,81% 63,06% 62,10% 56,41% 57,36% 58,92% 56,81% 56,37%
Rörelsekapital/omsättning 27,69% 55,04% 54,23% 36,72% 27,83% 17,28% 25,78% 22,09% 19,81% 28,79%
Soliditet 62,53% 47,30% 39,04% 33,79% 27,04% 21,45% 34,71% 27,91% 28,85% 19,80%
Kassalikviditet 194,48% 416,45% 420,72% 240,91% 210,71% 106,99% 159,09% 143,98% 131,11% 186,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...