Visa allt om Emed Europe Media AB
Visa allt om Emed Europe Media AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 074 1 930 2 106 2 211 1 737 1 365 1 060 471 534 678
Övrig omsättning 322 3 1 - - - - - 480 -
Rörelseresultat (EBIT) -115 -120 28 -18 22 9 20 63 366 -305
Resultat efter finansnetto -128 -128 22 -28 18 3 15 57 367 -307
Årets resultat -128 -128 22 -28 13 1 10 40 364 -307
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 320 406 182 196 124 162 82 3 5
Omsättningstillgångar 1 211 1 244 1 210 1 356 1 421 683 614 552 555 187
Tillgångar 1 211 1 565 1 616 1 538 1 617 807 776 634 558 192
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 207 335 463 441 469 457 456 446 406 42
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 172 194 45 93 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 833 1 036 1 108 1 003 1 148 351 321 188 152 149
Skulder och eget kapital 1 211 1 565 1 616 1 538 1 617 807 776 634 558 192
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 823 857 819 777 618 64 8 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 245 270 257 244 193 20 2 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 396 1 933 2 107 2 211 1 737 1 365 1 060 471 1 014 678
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 4 4 2 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 691 643 527 553 869 1 365 1 060 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 364 273 217 183 227 104 72 - - -
Rörelseresultat, EBITDA -29 -34 86 -4 95 47 90 99 368 -303
Nettoomsättningförändring 7,46% -8,36% -4,75% 27,29% 27,25% 28,77% 125,05% -11,80% -21,24% -%
Du Pont-modellen -9,41% -7,54% 1,98% -1,04% 1,48% 1,24% 2,58% 9,94% 65,95% -158,85%
Vinstmarginal -5,50% -6,11% 1,52% -0,72% 1,38% 0,73% 1,89% 13,38% 68,91% -44,99%
Bruttovinstmarginal 56,12% 63,63% 65,48% 56,35% 69,78% 47,91% 56,98% 42,89% 43,82% 16,52%
Rörelsekapital/omsättning 18,23% 10,78% 4,84% 15,97% 15,72% 24,32% 27,64% 77,28% 75,47% 5,60%
Soliditet 17,09% 21,41% 28,65% 28,67% 29,00% 56,63% 58,76% 70,35% 72,76% 21,88%
Kassalikviditet 87,52% 65,93% 60,92% 85,04% 80,49% 194,59% 191,28% 293,62% 365,13% 125,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...