Visa allt om Fornes Resurs AB
Visa allt om Fornes Resurs AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 97 281 394 1 128 515 391 329 187 1 970 2 037
Övrig omsättning - - - 127 107 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -123 181 8 170 43 35 12 -499 260 210
Resultat efter finansnetto -181 28 80 170 42 33 6 -502 257 226
Årets resultat -181 -18 65 170 42 33 6 -312 128 118
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 11 16 22 2 7 15 29 35 40
Omsättningstillgångar 26 212 421 390 311 208 140 167 1 002 958
Tillgångar 31 223 437 412 314 215 155 196 1 036 998
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -5 152 269 304 134 93 60 54 455 328
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 190 122
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 36 71 167 107 180 122 96 143 390 549
Skulder och eget kapital 31 223 437 412 314 215 155 196 1 036 998
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 121 101 131 136 46
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 81 0 196 684 377 0 0 108 1 017 1 187
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 25 0 61 193 97 39 40 119 304 386
Utdelning till aktieägare 0 0 100 100 0 0 0 0 90 90
Omsättning 97 281 394 1 255 622 391 329 187 1 970 2 037
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 1 1 2 6 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 97 281 394 564 258 391 329 94 328 255
Personalkostnader per anställd (tkr) 134 6 276 490 245 224 199 194 252 204
Rörelseresultat, EBITDA -118 186 13 178 47 44 26 -483 275 222
Nettoomsättningförändring -65,48% -28,68% -65,07% 119,03% 31,71% 18,84% 75,94% -90,51% -3,29% -%
Du Pont-modellen -396,77% 90,58% 18,31% 41,50% 13,69% 16,28% 8,39% -254,08% 25,19% 22,75%
Vinstmarginal -126,80% 71,89% 20,30% 15,16% 8,35% 8,95% 3,95% -266,31% 13,25% 11,14%
Bruttovinstmarginal 100,00% 99,64% 100,00% 100,00% 100,00% 94,12% 99,09% 63,10% 99,29% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -10,31% 50,18% 64,47% 25,09% 25,44% 21,99% 13,37% 12,83% 31,07% 20,08%
Soliditet -16,13% 68,16% 61,56% 73,79% 42,68% 43,26% 38,71% 27,55% 57,12% 41,67%
Kassalikviditet -86,11% 198,59% 197,60% 265,42% 111,67% 77,05% 52,08% 39,16% 229,23% 174,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...