Visa allt om T Olsson & Co Holding AB
Visa allt om T Olsson & Co Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 90 142 131 145 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 102 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 20 56 41 56 -25 -19 -17 -145 -39 -37
Resultat efter finansnetto 35 104 146 200 159 89 -24 108 262 180
Årets resultat 965 104 146 200 159 89 -24 108 262 180
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 603 1 242 314 386 423 100 100 200 200 200
Omsättningstillgångar 6 463 8 039 8 852 8 787 8 688 8 995 9 033 9 086 9 223 9 475
Tillgångar 10 067 9 281 9 166 9 173 9 111 9 095 9 133 9 286 9 423 9 675
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 013 9 246 9 143 9 147 9 096 9 080 9 118 9 271 9 239 9 463
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 53 35 24 26 15 15 15 15 185 211
Skulder och eget kapital 10 067 9 281 9 166 9 173 9 111 9 095 9 133 9 286 9 423 9 675
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 160 198 0 150 150 143 127 125 120 90
Omsättning 192 142 131 145 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 36 128 113 123 -19 -19 -17 -145 -39 -37
Nettoomsättningförändring -36,62% 8,40% -9,66% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 0,35% 1,12% 1,59% 2,18% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 38,89% 73,24% 111,45% 137,93% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 7 122,22% 5 636,62% 6 738,93% 6 042,07% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,46% 99,62% 99,75% 99,72% 99,84% 99,84% 99,84% 99,84% 98,05% 97,81%
Kassalikviditet 12 194,34% 22 968,57% 36 883,33% 33 796,15% 57 920,00% 59 966,67% 60 220,00% 60 573,33% 4 985,41% 4 490,52%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...