Visa allt om Stora Värtan Förvaltning AB
Visa allt om Stora Värtan Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 282 68 59 47 42 88 1 180 2 315
Övrig omsättning 105 126 - - - - 1 14 2 681
Rörelseresultat (EBIT) -102 -124 -919 -1 186 -1 770 -1 895 -1 860 -1 257 -1 432 1 119
Resultat efter finansnetto 2 143 4 388 -386 -636 -1 660 -1 103 -1 352 -1 256 -1 418 1 112
Årets resultat 2 143 4 388 -386 -636 -1 660 -1 103 -1 352 -913 -773 1 112
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 984 16 481 15 298 15 452 16 823 20 416 23 948 886 595 681
Omsättningstillgångar 8 283 4 082 1 497 1 528 1 904 674 1 268 3 090 3 736 3 581
Tillgångar 17 267 20 564 16 795 16 980 18 728 21 089 25 216 3 976 4 330 4 263
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 657 17 513 13 126 13 511 15 647 19 307 21 509 2 861 2 892 2 006
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 2 900 2 300 1 800 1 933 1 265 3 401 0 0 0
Kortfristiga skulder 610 150 1 370 1 668 1 148 518 305 1 115 1 438 2 257
Skulder och eget kapital 17 267 20 564 16 795 16 980 18 728 21 089 25 216 3 976 4 330 4 263
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 390 600 616 480 450 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 255 0 0 0 0 0 170 147
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 240 212 321 318 308 182 195 143
Utdelning till aktieägare 3 000 3 000 0 0 1 000 2 000 1 100 0 0 0
Omsättning 105 126 282 68 59 47 43 102 1 182 2 996
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 282 68 59 47 42 88 590 1 158
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 510 624 990 1 016 898 60 356 321
Rörelseresultat, EBITDA -91 -105 -903 -1 165 -1 741 -1 864 -1 800 -1 211 -1 300 1 270
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 314,71% 15,25% 25,53% 11,90% -52,27% -92,54% -49,03% -%
Du Pont-modellen -% -% -1,91% -3,30% -5,66% -5,01% -5,07% -31,54% -32,75% 26,32%
Vinstmarginal -% -% -113,83% -823,53% -1 796,61% -2 248,94% -3 045,24% -1 425,00% -120,17% 48,47%
Bruttovinstmarginal -% -% 82,62% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -595,45% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 45,04% -205,88% 1 281,36% 331,91% 2 292,86% 2 244,32% 194,75% 57,19%
Soliditet 96,47% 85,16% 78,15% 79,57% 83,55% 91,55% 85,30% 71,96% 66,79% 47,06%
Kassalikviditet 1 357,87% 2 721,33% 109,27% 91,61% 165,85% 130,12% 415,74% 277,13% 259,81% 158,66%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...