Visa allt om Wallhoff Ekonomikonsult AB
Visa allt om Wallhoff Ekonomikonsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 181 1 179 1 407 1 475 1 465 1 245 1 213 1 257 1 063 815
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 256 169 465 381 419 185 164 203 191 74
Resultat efter finansnetto 460 490 287 462 584 485 310 266 412 198
Årets resultat 309 347 225 235 310 274 149 125 214 142
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 102 135 168 149 200 162 188 317 266 269
Omsättningstillgångar 2 436 2 267 1 869 1 816 1 500 1 348 975 641 622 339
Tillgångar 2 538 2 401 2 036 1 964 1 699 1 510 1 163 958 888 608
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 242 1 133 936 891 806 655 506 457 423 279
Obeskattade reserver 795 744 708 721 596 455 356 274 195 87
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 501 525 392 352 297 399 301 227 271 242
Skulder och eget kapital 2 538 2 401 2 036 1 964 1 699 1 510 1 163 958 888 608
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 351 335 368 423 328
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 401 375 407 372 359 0 0 0 1 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 188 189 187 174 163 165 172 179 170 125
Utdelning till aktieägare 350 200 150 180 150 100 125 100 90 70
Omsättning 1 181 1 179 1 407 1 475 1 465 1 245 1 213 1 257 1 063 815
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 181 1 179 1 407 1 475 1 465 1 245 1 213 1 257 1 063 815
Personalkostnader per anställd (tkr) 656 618 645 588 560 555 540 578 629 504
Rörelseresultat, EBITDA 289 202 499 414 432 220 200 234 225 107
Nettoomsättningförändring 0,17% -16,20% -4,61% 0,68% 17,67% 2,64% -3,50% 18,25% 30,43% -%
Du Pont-modellen 18,12% 20,41% 14,15% 23,68% 34,61% 32,12% 29,06% 27,77% 46,51% 32,57%
Vinstmarginal 38,95% 41,56% 20,47% 31,53% 40,14% 38,96% 27,86% 21,16% 38,85% 24,29%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 163,84% 147,75% 104,98% 99,25% 82,12% 76,22% 55,56% 32,94% 33,02% 11,90%
Soliditet 73,37% 71,36% 73,10% 72,42% 73,29% 65,59% 66,07% 68,30% 63,45% 56,19%
Kassalikviditet 486,23% 431,81% 476,79% 515,91% 505,05% 337,84% 323,92% 282,38% 229,52% 140,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...