Visa allt om Absolute Mobile Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
Nettoomsättning 8 999 8 240 23 013 12 382 6 043 4 930 3 057 5 939 2 057 1 144
Övrig omsättning - 3 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 641 699 3 105 320 247 282 -96 640 63 54
Resultat efter finansnetto 665 693 3 105 881 242 280 -83 603 65 55
Årets resultat 475 390 2 458 756 112 135 7 281 2 19
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 17 33 33 110 28 24 12 15 0
Omsättningstillgångar 7 494 4 321 6 286 4 821 1 662 2 139 1 142 2 280 348 1 849
Tillgångar 7 501 4 338 6 319 4 854 1 772 2 167 1 166 2 292 362 1 849
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 868 493 3 103 1 145 478 544 321 403 121 119
Obeskattade reserver 182 182 0 273 273 201 122 222 52 19
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 451 3 663 3 216 3 436 1 020 1 422 723 1 667 189 1 711
Skulder och eget kapital 7 501 4 338 6 319 4 854 1 772 2 167 1 166 2 292 362 1 849
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2011-12
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
2005-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 55 368 365 0 0 0 0 0 0 10
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 25 153 141 0 0 0 0 0 0 3
Utdelning till aktieägare 0 100 3 000 500 89 89 0 89 0 0
Omsättning 8 999 8 243 23 013 12 382 6 043 4 930 3 057 5 939 2 057 1 144
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 8 999 8 240 23 013 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 119 526 570 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 651 716 3 127 347 268 292 -89 644 66 54
Nettoomsättningförändring 9,21% -64,19% -% 104,90% 22,58% 61,27% -48,53% 188,72% 79,81% -%
Du Pont-modellen 9,00% 16,14% 49,31% 18,44% 13,94% 13,34% -6,43% 28,10% 17,96% 3,03%
Vinstmarginal 7,50% 8,50% 13,54% 7,23% 4,09% 5,86% -2,45% 10,84% 3,16% 4,90%
Bruttovinstmarginal 37,92% 73,96% 60,26% 52,20% 50,42% 46,43% 60,61% 48,34% 30,63% 45,45%
Rörelsekapital/omsättning 11,59% 7,99% 13,34% 11,19% 10,62% 14,54% 13,71% 10,32% 7,73% 12,06%
Soliditet 13,46% 14,64% 49,11% 27,73% 38,33% 31,78% 35,06% 24,56% 43,77% 7,18%
Kassalikviditet 80,33% 106,72% 175,59% 140,31% 162,45% 149,79% 156,71% 136,77% 184,13% 108,07%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...