Visa allt om Absolute Mobile Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
Nettoomsättning 8 999 8 240 23 013 12 382 6 043 4 930 3 057 5 939 2 057 1 144
Övrig omsättning - 3 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 641 699 3 105 320 247 282 -96 640 63 54
Resultat efter finansnetto 665 693 3 105 881 242 280 -83 603 65 55
Årets resultat 475 390 2 458 756 112 135 7 281 2 19
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 17 33 33 110 28 24 12 15 0
Omsättningstillgångar 7 494 4 321 6 286 4 821 1 662 2 139 1 142 2 280 348 1 849
Tillgångar 7 501 4 338 6 319 4 854 1 772 2 167 1 166 2 292 362 1 849
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 868 493 3 103 1 145 478 544 321 403 121 119
Obeskattade reserver 182 182 0 273 273 201 122 222 52 19
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 451 3 663 3 216 3 436 1 020 1 422 723 1 667 189 1 711
Skulder och eget kapital 7 501 4 338 6 319 4 854 1 772 2 167 1 166 2 292 362 1 849
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2011-12
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
2005-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 55 368 365 0 0 0 0 0 0 10
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 25 153 141 0 0 0 0 0 0 3
Utdelning till aktieägare 0 100 3 000 500 89 89 0 89 0 0
Omsättning 8 999 8 243 23 013 12 382 6 043 4 930 3 057 5 939 2 057 1 144
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 8 999 8 240 23 013 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 119 526 570 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 651 716 3 127 347 268 292 -89 644 66 54
Nettoomsättningförändring 9,21% -64,19% -% 104,90% 22,58% 61,27% -48,53% 188,72% 79,81% -%
Du Pont-modellen 9,00% 16,14% 49,31% 18,44% 13,94% 13,34% -6,43% 28,10% 17,96% 3,03%
Vinstmarginal 7,50% 8,50% 13,54% 7,23% 4,09% 5,86% -2,45% 10,84% 3,16% 4,90%
Bruttovinstmarginal 37,92% 73,96% 60,26% 52,20% 50,42% 46,43% 60,61% 48,34% 30,63% 45,45%
Rörelsekapital/omsättning 11,59% 7,99% 13,34% 11,19% 10,62% 14,54% 13,71% 10,32% 7,73% 12,06%
Soliditet 13,46% 14,64% 49,11% 27,73% 38,33% 31,78% 35,06% 24,56% 43,77% 7,18%
Kassalikviditet 80,33% 106,72% 175,59% 140,31% 162,45% 149,79% 156,71% 136,77% 184,13% 108,07%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2005 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...