Visa allt om Faringe Kött & Slakt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 45 965 41 066 33 124 33 834 41 531 33 542 27 187 17 708 18 352 16 637
Övrig omsättning 322 153 221 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 091 2 017 2 112 -678 540 2 768 1 789 783 -11 631
Resultat efter finansnetto 871 3 254 -6 -2 400 409 2 665 1 586 598 -144 498
Årets resultat 668 1 541 -6 -1 489 187 1 210 707 251 49 268
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 987 5 311 5 883 6 806 6 890 6 476 4 504 4 738 2 128 2 266
Omsättningstillgångar 10 746 9 420 5 832 2 880 6 669 4 534 3 535 2 335 1 347 1 676
Tillgångar 15 733 14 731 11 715 9 686 13 560 11 010 8 039 7 074 3 474 3 943
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 399 2 702 1 161 1 167 2 656 2 739 1 649 1 032 780 793
Obeskattade reserver 1 281 1 281 1 281 1 281 2 207 2 069 1 070 481 236 452
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 698 4 523 5 194 5 787 5 534 3 261 2 915 4 114 1 240 1 650
Kortfristiga skulder 6 354 6 223 4 078 1 450 3 163 2 940 2 404 1 446 1 217 1 048
Skulder och eget kapital 15 733 14 731 11 715 9 686 13 560 11 010 8 039 7 074 3 474 3 943
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 1 110 1 278 987 900 1 023 973
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 4 058 4 106 3 721 3 809 3 714 3 214 1 977 1 320 1 464 881
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 436 1 524 1 367 1 514 1 802 1 611 1 165 940 274 770
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 270 120 90 0 61
Omsättning 46 287 41 219 33 345 33 834 41 531 33 542 27 187 17 708 18 352 16 637
Nyckeltal
Antal anställda 15 15 14 14 17 16 10 8 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 064 2 738 2 366 2 417 2 443 2 096 2 719 2 214 2 294 2 773
Personalkostnader per anställd (tkr) 376 395 384 388 397 388 422 402 444 444
Rörelseresultat, EBITDA 1 816 2 839 2 980 270 1 384 3 448 2 563 1 372 446 1 064
Nettoomsättningförändring 11,93% 23,98% -2,10% -18,53% 23,82% 23,38% 53,53% -3,51% 10,31% -%
Du Pont-modellen 6,98% 23,91% 2,30% -6,60% 4,00% 25,14% 22,37% 11,08% -0,29% 16,03%
Vinstmarginal 2,39% 8,58% 0,82% -1,89% 1,31% 8,25% 6,61% 4,43% -0,05% 3,80%
Bruttovinstmarginal 30,04% 34,14% 37,78% 32,28% 36,83% 45,79% 40,64% 41,26% 34,28% 34,57%
Rörelsekapital/omsättning 9,56% 7,79% 5,30% 4,23% 8,44% 4,75% 4,16% 5,02% 0,71% 3,77%
Soliditet 27,96% 25,13% 17,97% 21,80% 31,58% 38,73% 30,10% 19,48% 27,34% 28,37%
Kassalikviditet 151,05% 140,21% 122,09% 153,10% 182,20% 124,52% 127,91% 146,54% 106,82% 157,35%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...