Visa allt om Faringe Kött & Slakt AB
Visa allt om Faringe Kött & Slakt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 45 402 45 965 41 066 33 124 33 834 41 531 33 542 27 187 17 708 18 352
Övrig omsättning 127 322 153 221 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 092 1 091 2 017 2 112 -678 540 2 768 1 789 783 -11
Resultat efter finansnetto 911 871 3 254 -6 -2 400 409 2 665 1 586 598 -144
Årets resultat 88 668 1 541 -6 -1 489 187 1 210 707 251 49
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 676 4 987 5 311 5 883 6 806 6 890 6 476 4 504 4 738 2 128
Omsättningstillgångar 10 651 10 746 9 420 5 832 2 880 6 669 4 534 3 535 2 335 1 347
Tillgångar 15 327 15 733 14 731 11 715 9 686 13 560 11 010 8 039 7 074 3 474
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 488 3 399 2 702 1 161 1 167 2 656 2 739 1 649 1 032 780
Obeskattade reserver 1 056 1 281 1 281 1 281 1 281 2 207 2 069 1 070 481 236
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 700 4 698 4 523 5 194 5 787 5 534 3 261 2 915 4 114 1 240
Kortfristiga skulder 7 083 6 354 6 223 4 078 1 450 3 163 2 940 2 404 1 446 1 217
Skulder och eget kapital 15 327 15 733 14 731 11 715 9 686 13 560 11 010 8 039 7 074 3 474
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 1 110 1 278 987 900 1 023
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 4 767 4 058 4 106 3 721 3 809 3 714 3 214 1 977 1 320 1 464
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 825 1 436 1 524 1 367 1 514 1 802 1 611 1 165 940 274
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 270 120 90 0
Omsättning 45 529 46 287 41 219 33 345 33 834 41 531 33 542 27 187 17 708 18 352
Nyckeltal
Antal anställda 16 15 15 14 14 17 16 10 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 838 3 064 2 738 2 366 2 417 2 443 2 096 2 719 2 214 2 294
Personalkostnader per anställd (tkr) 457 376 395 384 388 397 388 422 402 444
Rörelseresultat, EBITDA 1 863 1 816 2 839 2 980 270 1 384 3 448 2 563 1 372 446
Nettoomsättningförändring -1,22% 11,93% 23,98% -2,10% -18,53% 23,82% 23,38% 53,53% -3,51% -%
Du Pont-modellen 7,14% 6,98% 23,91% 2,30% -6,60% 4,00% 25,14% 22,37% 11,08% -0,29%
Vinstmarginal 2,41% 2,39% 8,58% 0,82% -1,89% 1,31% 8,25% 6,61% 4,43% -0,05%
Bruttovinstmarginal 30,17% 30,04% 34,14% 37,78% 32,28% 36,83% 45,79% 40,64% 41,26% 34,28%
Rörelsekapital/omsättning 7,86% 9,56% 7,79% 5,30% 4,23% 8,44% 4,75% 4,16% 5,02% 0,71%
Soliditet 28,13% 27,96% 25,13% 17,97% 21,80% 31,58% 38,73% 30,10% 19,48% 27,34%
Kassalikviditet 136,35% 151,05% 140,21% 122,09% 153,10% 182,20% 124,52% 127,91% 146,54% 106,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...