Visa allt om Grönvold Invest AB
Visa allt om Grönvold Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 140 245 88 5 926 1 640
Övrig omsättning - - - - - - - - - 4
Rörelseresultat (EBIT) -4 -36 -17 -14 -14 -165 -311 -98 1 281 66
Resultat efter finansnetto -4 494 -17 -14 -14 -166 -314 -95 1 242 13
Årets resultat -4 494 -17 -14 -14 -166 -217 -12 893 8
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 967 967 967 971 996 1 021 1 046 104
Omsättningstillgångar 646 648 38 54 96 95 287 943 1 083 2 225
Tillgångar 646 648 1 005 1 021 1 063 1 067 1 283 1 964 2 129 2 330
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 599 603 980 997 1 011 1 025 1 190 1 407 1 419 526
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 98 181 181
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 262 929
Kortfristiga skulder 48 45 25 24 52 42 92 459 267 694
Skulder och eget kapital 646 648 1 005 1 021 1 063 1 067 1 283 1 964 2 129 2 330
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 140 245 88 5 926 1 644
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 -36 -17 -14 -10 -140 -286 -73 1 306 87
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -42,86% 178,41% -98,52% 261,34% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -15,46% -24,24% -4,84% 60,17% 2,83%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -117,86% -126,94% -107,95% 21,62% 4,02%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -92,14% -101,63% 100,00% 28,42% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 37,86% 79,59% 550,00% 13,77% 93,35%
Soliditet 92,72% 93,06% 97,51% 97,65% 95,11% 96,06% 92,75% 75,23% 72,77% 28,17%
Kassalikviditet 1 345,83% 1 440,00% 152,00% 225,00% 184,62% 226,19% 19,57% 39,43% 1,50% 17,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...