Visa allt om Däckproffsen Söder AB
Visa allt om Däckproffsen Söder AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 31 977 28 873 21 163 27 252 30 534 40 892 27 540 30 848 38 571 40 504
Övrig omsättning 797 238 173 167 53 244 9 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 947 2 346 -176 -400 770 3 835 141 1 079 1 301 3 004
Resultat efter finansnetto 2 769 2 550 16 -30 1 300 4 375 862 1 698 2 323 3 142
Årets resultat 1 637 2 000 18 -13 1 051 3 344 808 1 423 1 953 2 259
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 970 8 030 6 896 3 169 3 386 3 194 2 986 4 462 5 326 1 922
Omsättningstillgångar 11 935 9 634 6 738 8 365 11 800 13 933 9 524 10 673 10 900 10 884
Tillgångar 19 905 17 664 13 634 11 534 15 186 17 127 12 510 15 135 16 226 12 806
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 862 8 225 6 225 6 207 11 220 10 168 7 825 7 217 5 795 4 142
Obeskattade reserver 1 150 485 146 147 164 120 90 110 166 267
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 545 4 749 3 187 1 950 0 0 200 400 1 713 1 413
Kortfristiga skulder 5 349 4 206 4 077 3 230 3 802 6 839 4 396 7 408 8 552 6 984
Skulder och eget kapital 19 905 17 664 13 634 11 534 15 186 17 127 12 510 15 135 16 226 12 806
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 742 822 877 884 946
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 3 311 3 137 3 157 3 324 3 256 2 589 2 440 2 778 3 049 3 263
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 466 1 233 1 326 1 468 1 432 1 330 1 302 1 513 1 572 1 406
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 5 000 0 1 000 0 0 0
Omsättning 32 774 29 111 21 336 27 419 30 587 41 136 27 549 30 850 38 571 40 504
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 9 9 9 10 10 11 11 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 553 3 208 2 351 3 028 3 393 4 089 2 754 2 804 3 506 3 116
Personalkostnader per anställd (tkr) 555 494 516 553 630 483 473 489 525 460
Rörelseresultat, EBITDA 3 273 2 617 32 -205 5 725 4 020 481 1 517 1 739 3 393
Nettoomsättningförändring 10,75% 36,43% -22,34% -10,75% -25,33% 48,48% -10,72% -20,02% -4,77% -%
Du Pont-modellen 14,81% 15,99% 1,02% 1,01% 8,68% 25,82% 7,49% 12,81% 15,85% 25,96%
Vinstmarginal 9,22% 9,78% 0,66% 0,43% 4,32% 10,82% 3,40% 6,29% 6,67% 8,21%
Bruttovinstmarginal 32,65% 32,61% 36,34% 31,95% 100,00% 33,69% 31,67% 34,39% 29,84% 33,66%
Rörelsekapital/omsättning 20,60% 18,80% 12,57% 18,84% 26,19% 17,35% 18,62% 10,58% 6,09% 9,63%
Soliditet 54,05% 48,71% 46,49% 54,75% 74,68% 59,88% 63,08% 48,21% 36,45% 33,85%
Kassalikviditet 79,42% 69,19% 34,02% 91,18% 48,24% 87,19% 109,33% 38,11% 28,79% 68,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...