Visa allt om Däckproffsen Söder AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 28 873 21 163 27 252 30 534 40 892 27 540 30 848 38 571 40 504 35 502
Övrig omsättning 238 173 167 53 244 9 2 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 346 -176 -400 770 3 835 141 1 079 1 301 3 004 1 811
Resultat efter finansnetto 2 550 16 -30 1 300 4 375 862 1 698 2 323 3 142 1 809
Årets resultat 2 000 18 -13 1 051 3 344 808 1 423 1 953 2 259 1 179
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 030 6 896 3 169 3 386 3 194 2 986 4 462 5 326 1 922 1 328
Omsättningstillgångar 9 634 6 738 8 365 11 800 13 933 9 524 10 673 10 900 10 884 9 785
Tillgångar 17 664 13 634 11 534 15 186 17 127 12 510 15 135 16 226 12 806 11 113
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 225 6 225 6 207 11 220 10 168 7 825 7 217 5 795 4 142 2 283
Obeskattade reserver 485 146 147 164 120 90 110 166 267 272
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 749 3 187 1 950 0 0 200 400 1 713 1 413 2 783
Kortfristiga skulder 4 206 4 077 3 230 3 802 6 839 4 396 7 408 8 552 6 984 5 774
Skulder och eget kapital 17 664 13 634 11 534 15 186 17 127 12 510 15 135 16 226 12 806 11 113
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 742 822 877 884 946 850
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 3 137 3 157 3 324 3 256 2 589 2 440 2 778 3 049 3 263 2 748
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 233 1 326 1 468 1 432 1 330 1 302 1 513 1 572 1 406 1 313
Utdelning till aktieägare 0 0 0 5 000 0 1 000 0 0 0 400
Omsättning 29 111 21 336 27 419 30 587 41 136 27 549 30 850 38 571 40 504 35 502
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 9 9 10 10 11 11 13 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 208 2 351 3 028 3 393 4 089 2 754 2 804 3 506 3 116 3 227
Personalkostnader per anställd (tkr) 494 516 553 630 483 473 489 525 460 458
Rörelseresultat, EBITDA 2 617 32 -205 5 725 4 020 481 1 517 1 739 3 393 2 112
Nettoomsättningförändring 36,43% -22,34% -10,75% -25,33% 48,48% -10,72% -20,02% -4,77% 14,09% -%
Du Pont-modellen 15,99% 1,02% 1,01% 8,68% 25,82% 7,49% 12,81% 15,85% 25,96% 18,18%
Vinstmarginal 9,78% 0,66% 0,43% 4,32% 10,82% 3,40% 6,29% 6,67% 8,21% 5,69%
Bruttovinstmarginal 32,61% 36,34% 31,95% 100,00% 33,69% 31,67% 34,39% 29,84% 33,66% 30,98%
Rörelsekapital/omsättning 18,80% 12,57% 18,84% 26,19% 17,35% 18,62% 10,58% 6,09% 9,63% 11,30%
Soliditet 48,71% 46,49% 54,75% 74,68% 59,88% 63,08% 48,21% 36,45% 33,85% 22,31%
Kassalikviditet 69,19% 34,02% 91,18% 48,24% 87,19% 109,33% 38,11% 28,79% 68,60% 69,83%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...