Visa allt om Masstransport Sweden AB
Visa allt om Masstransport Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 3 879 7 164 5 569 2 910 3 389
Övrig omsättning - - - - - 19 147 81 - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 -198 93 -133 96 395
Resultat efter finansnetto 0 3 0 0 0 -196 92 -136 111 386
Årets resultat 0 0 62 0 0 -146 66 11 64 200
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 470 470 471 190 0 0 312 372
Omsättningstillgångar 452 470 0 0 0 1 291 2 171 1 603 950 965
Tillgångar 452 470 470 470 471 1 481 2 171 1 603 1 262 1 337
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 452 452 452 390 390 391 397 404 393 329
Obeskattade reserver 0 0 0 80 80 80 80 80 232 212
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 422 422 419 400 400
Kortfristiga skulder 0 18 18 0 2 587 1 271 699 237 396
Skulder och eget kapital 452 470 470 470 471 1 481 2 171 1 603 1 262 1 337
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 3 898 7 311 5 650 2 910 3 389
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 -198 93 -58 156 485
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -45,85% 28,64% 91,37% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -13,17% 4,47% -7,17% 9,67% 30,22%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -5,03% 1,35% -2,07% 4,19% 11,92%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 18,15% 12,56% 16,23% 24,50% 16,79%
Soliditet 100,00% 96,17% 96,17% 95,52% 95,32% 30,38% 21,00% 28,80% 44,38% 36,02%
Kassalikviditet -% 2 611,11% 0,00% -% 0,00% 219,93% 170,81% 229,33% 400,84% 243,69%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...