Visa allt om Hudateljén i Kungsbacka AB
Visa allt om Hudateljén i Kungsbacka AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 406 466 448 481 562 433 522 570 612 584
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 9 1 -12 32 78 -76 8 1 -19 -23
Resultat efter finansnetto 5 -3 -16 24 70 -82 2 -3 -25 -23
Årets resultat 5 -3 -16 24 70 -82 2 -3 -25 -23
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 2 8 35 61 77 83 5
Omsättningstillgångar 39 48 53 97 120 91 125 110 138 59
Tillgångar 39 48 53 99 128 125 186 187 221 64
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -39 -44 -42 -26 -50 -120 -38 -41 -37 -12
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 35 39 34 43 86 110 133 108 137 0
Kortfristiga skulder 43 53 60 83 92 136 91 119 122 77
Skulder och eget kapital 39 48 53 99 128 125 186 187 221 64
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 15 0 0 11 116
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 66 74 89 60 57 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 21 23 28 19 18 5 0 0 9 41
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 406 466 448 481 562 433 522 570 612 584
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - 1 1 - 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 406 466 - 481 562 - - - 612 584
Personalkostnader per anställd (tkr) 87 97 - 79 74 - - - 22 168
Rörelseresultat, EBITDA 9 1 -10 38 104 -50 49 27 3 -21
Nettoomsättningförändring -12,88% 4,02% -6,86% -14,41% 29,79% -17,05% -8,42% -6,86% 4,79% -%
Du Pont-modellen 23,08% 2,08% -22,64% 32,32% 60,94% -60,80% 4,30% 0,53% -8,60% -35,94%
Vinstmarginal 2,22% 0,21% -2,68% 6,65% 13,88% -17,55% 1,53% 0,18% -3,10% -3,94%
Bruttovinstmarginal 89,90% 88,20% 90,40% 89,60% 80,43% 59,58% 72,61% 63,33% 63,40% 64,38%
Rörelsekapital/omsättning -0,99% -1,07% -1,56% 2,91% 4,98% -10,39% 6,51% -1,58% 2,61% -3,08%
Soliditet -100,00% -91,67% -79,25% -26,26% -39,06% -96,00% -20,43% -21,93% -16,74% -18,75%
Kassalikviditet 9,30% 22,64% 5,00% 40,96% 41,30% 12,50% 36,26% 33,61% 33,61% 20,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...