Visa allt om Sortera Skandinavien Fastigheter AB
Visa allt om Sortera Skandinavien Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-08
Nettoomsättning 10 760 9 176 7 661 6 451 4 818 1 950 255 0 5 692 6 701
Övrig omsättning - - - - - - 3 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 835 7 581 6 322 5 314 4 035 987 203 -18 -67 220
Resultat efter finansnetto 8 446 7 370 6 009 4 880 3 502 714 50 -16 -299 187
Årets resultat 4 875 4 333 3 987 2 710 1 954 599 50 -17 -235 89
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 62 148 49 464 37 279 38 232 38 857 31 038 24 687 10 399 0 2 664
Omsättningstillgångar 2 851 11 268 4 608 5 333 2 872 928 3 301 54 204 1 646
Tillgångar 64 999 60 732 41 887 43 565 41 729 31 966 27 988 10 453 204 4 310
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 500 17 625 13 292 9 305 6 595 4 741 4 142 4 092 95 329
Obeskattade reserver 7 550 5 450 3 650 2 150 950 100 0 0 0 65
Avsättningar (tkr) 2 372 2 372 2 372 2 836 2 836 1 466 1 561 1 561 0 0
Långfristiga skulder 31 514 34 236 21 518 27 641 28 245 24 102 21 557 0 0 2 533
Kortfristiga skulder 1 064 1 050 1 055 1 633 3 103 1 557 728 4 800 109 1 383
Skulder och eget kapital 64 999 60 732 41 887 43 565 41 729 31 966 27 988 10 453 204 4 310
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 - 0 202 530
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 - 0 431 432
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 - 0 189 284
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 760 9 176 7 661 6 451 4 818 1 950 258 0 5 692 6 701
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 - 0 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 2 846 2 234
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 376 396
Rörelseresultat, EBITDA 10 205 8 564 7 305 6 296 4 752 1 701 203 -18 -67 232
Nettoomsättningförändring 17,26% 19,78% 18,76% 33,89% 147,08% 664,71% -% -100,00% -15,06% -%
Du Pont-modellen 13,60% 12,57% 15,24% 12,30% 9,69% 3,09% 0,73% -% -31,37% 5,17%
Vinstmarginal 82,17% 83,20% 83,34% 83,07% 83,94% 50,62% 79,61% -% -1,12% 3,33%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 36,33% 33,07%
Rörelsekapital/omsättning 16,61% 111,36% 46,38% 57,36% -4,79% -32,26% 1 009,02% -% 1,67% 3,92%
Soliditet 43,68% 36,02% 38,53% 25,00% 17,48% 15,06% 14,80% 39,15% 46,57% 8,72%
Kassalikviditet 267,95% 1 073,14% 436,78% 326,58% 92,56% 59,60% 453,43% 1,12% 187,16% 96,89%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...