Visa allt om Golden Rainbow Bean AB
Visa allt om Golden Rainbow Bean AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 611 2 099 2 075 260 222 4 599 30 237 1 066 1 165
Övrig omsättning 3 - - 1 4 - - 52 - -
Rörelseresultat (EBIT) 100 40 97 25 95 113 -122 -67 -83 -69
Resultat efter finansnetto 71 119 109 25 95 110 -126 -64 -81 -69
Årets resultat 55 93 85 25 95 110 -126 -64 -81 -69
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 83 167 250 334 334 0 0 48 97 213
Omsättningstillgångar 1 325 1 073 929 238 240 374 1 98 238 206
Tillgångar 1 408 1 240 1 179 572 574 374 1 147 335 419
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 357 302 210 124 99 4 -106 19 32 58
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 417 417 417 417 417 0 0 0 0 122
Kortfristiga skulder 634 521 552 30 58 371 107 127 302 238
Skulder och eget kapital 1 408 1 240 1 179 572 574 374 1 147 335 419
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 68 193 208
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader - - - - 0 38 0 60 59 58
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 614 2 099 2 075 261 226 4 599 30 289 1 066 1 165
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 237 1 066 1 165
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 143 252 -
Rörelseresultat, EBITDA 183 123 180 25 178 113 -122 18 -23 -9
Nettoomsättningförändring 24,39% 1,16% 698,08% 17,12% -95,17% 15 230,00% -87,34% -77,77% -8,50% -%
Du Pont-modellen 7,10% 9,60% 9,25% 4,37% 16,55% 30,21% -12 200,00% -43,54% -23,88% -16,23%
Vinstmarginal 3,83% 5,67% 5,25% 9,62% 42,79% 2,46% -406,67% -27,00% -7,50% -5,84%
Bruttovinstmarginal 15,24% 18,82% 18,65% 84,62% 100,00% 4,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,46% 26,30% 18,17% 80,00% 81,98% 0,07% -353,33% -12,24% -6,00% -2,75%
Soliditet 25,36% 24,35% 17,81% 21,68% 17,25% 1,07% -10 600,00% 12,93% 9,55% 13,84%
Kassalikviditet 159,46% 205,95% 168,30% 793,33% 413,79% 100,81% 0,93% 77,17% 78,81% 86,55%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...