Visa allt om Golden Rainbow Bean AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 2 099 2 075 260 222 4 599 30 237 1 066 1 165 30
Övrig omsättning - - 1 4 - - 52 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 40 97 25 95 113 -122 -67 -83 -69 -43
Resultat efter finansnetto 119 109 25 95 110 -126 -64 -81 -69 -43
Årets resultat 93 85 25 95 110 -126 -64 -81 -69 -43
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 167 250 334 334 0 0 48 97 213 263
Omsättningstillgångar 1 073 929 238 240 374 1 98 238 206 232
Tillgångar 1 240 1 179 572 574 374 1 147 335 419 496
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 302 210 124 99 4 -106 19 32 58 57
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 417 417 417 417 0 0 0 0 122 182
Kortfristiga skulder 521 552 30 58 371 107 127 302 238 256
Skulder och eget kapital 1 240 1 179 572 574 374 1 147 335 419 496
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 68 193 208 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader - - - 0 38 0 60 59 58 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 099 2 075 261 226 4 599 30 289 1 066 1 165 30
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 237 1 066 1 165 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 143 252 - -
Rörelseresultat, EBITDA 123 180 25 178 113 -122 18 -23 -9 -15
Nettoomsättningförändring 1,16% 698,08% 17,12% -95,17% 15 230,00% -87,34% -77,77% -8,50% 3 783,33% -%
Du Pont-modellen 9,60% 9,25% 4,37% 16,55% 30,21% -12 200,00% -43,54% -23,88% -16,23% -8,67%
Vinstmarginal 5,67% 5,25% 9,62% 42,79% 2,46% -406,67% -27,00% -7,50% -5,84% -143,33%
Bruttovinstmarginal 18,82% 18,65% 84,62% 100,00% 4,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,30% 18,17% 80,00% 81,98% 0,07% -353,33% -12,24% -6,00% -2,75% -80,00%
Soliditet 24,35% 17,81% 21,68% 17,25% 1,07% -10 600,00% 12,93% 9,55% 13,84% 11,49%
Kassalikviditet 205,95% 168,30% 793,33% 413,79% 100,81% 0,93% 77,17% 78,81% 86,55% 90,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...