Visa allt om AVA Guld & Silversmide Aktiebolag
Visa allt om AVA Guld & Silversmide Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 163 201 100 240 271 180 252 275 270 199
Övrig omsättning - - - - - - - - 28 -
Rörelseresultat (EBIT) -39 0 -21 5 25 -83 -30 -9 -10 -39
Resultat efter finansnetto -41 0 -23 5 25 -83 -29 -10 -9 -39
Årets resultat -41 -3 -23 5 25 -83 -29 -9 -2 -13
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 3 6 11 21 16 24
Omsättningstillgångar 41 79 61 86 82 32 123 192 185 204
Tillgångar 41 79 61 86 86 38 134 213 202 228
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -20 22 25 48 43 18 100 130 138 141
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 60 58 36 39 43 21 33 83 63 80
Skulder och eget kapital 41 79 61 86 86 38 134 213 202 228
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 163 201 100 240 271 180 252 275 298 199
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 199
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 13
Rörelseresultat, EBITDA -39 0 -21 8 28 -78 -20 2 -2 -31
Nettoomsättningförändring -18,91% 101,00% -58,33% -11,44% 50,56% -28,57% -8,36% 1,85% 35,68% -%
Du Pont-modellen -95,12% 2,53% -34,43% 5,81% 29,07% -218,42% -21,64% -4,23% -4,46% -17,11%
Vinstmarginal -23,93% 1,00% -21,00% 2,08% 9,23% -46,11% -11,51% -3,27% -3,33% -19,60%
Bruttovinstmarginal 52,76% 73,63% 66,00% 61,67% 66,42% 62,22% 68,65% 54,18% 40,00% 21,61%
Rörelsekapital/omsättning -11,66% 10,45% 25,00% 19,58% 14,39% 6,11% 35,71% 39,64% 45,19% 62,31%
Soliditet -48,78% 27,85% 40,98% 55,81% 50,00% 47,37% 74,63% 61,03% 68,32% 64,37%
Kassalikviditet 48,33% 103,45% 86,11% 130,77% 116,28% 114,29% 357,58% 216,87% 230,16% 183,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...