Visa allt om Maria Löfgren Sjukgymnastik AB
Visa allt om Maria Löfgren Sjukgymnastik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 2 0 1 6 7 12 4 0 21
Övrig omsättning 200 237 274 - - - - - - 2
Rörelseresultat (EBIT) -780 -936 -924 -781 -766 -804 -824 -808 -820 -736
Resultat efter finansnetto 198 94 140 170 24 166 215 160 189 42
Årets resultat 114 73 109 93 20 121 185 112 108 28
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 190 227 237 56 84 139 63 91 181 21
Omsättningstillgångar 194 151 171 304 227 286 406 294 201 372
Tillgångar 385 378 408 359 311 425 470 385 382 393
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 221 177 214 195 192 300 306 221 208 128
Obeskattade reserver 95 43 43 43 0 4 4 42 38 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 20 34 49 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 49 124 102 121 119 121 160 123 135 265
Skulder och eget kapital 385 378 408 359 311 425 470 385 382 393
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 158 384 350 321 330 322
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 240 240 240 394 48 3 0 8 89 77
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 166 175 156 230 176 232 206 170 195 226
Utdelning till aktieägare 120 70 110 90 90 128 127 100 100 28
Omsättning 205 239 274 1 6 7 12 4 0 23
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 2 - 1 6 7 12 4 - 11
Personalkostnader per anställd (tkr) 423 436 410 327 395 658 587 550 349 348
Rörelseresultat, EBITDA -755 -911 -903 -781 -762 -800 -820 -804 -816 -735
Nettoomsättningförändring 150,00% -% -100,00% -83,33% -14,29% -41,67% 200,00% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 52,21% 25,40% -% 47,35% 8,04% 39,06% 46,17% 41,82% -% 10,69%
Vinstmarginal 4 020,00% 4 800,00% -% 17 000,00% 416,67% 2 371,43% 1 808,33% 4 025,00% -% 200,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 900,00% 1 350,00% -% 18 300,00% 1 800,00% 2 357,14% 2 050,00% 4 275,00% -% 509,52%
Soliditet 76,65% 55,70% 60,67% 63,15% 61,74% 71,28% 65,73% 65,26% 61,61% 32,57%
Kassalikviditet 395,92% 121,77% 167,65% 251,24% 190,76% 236,36% 253,75% 239,02% 148,89% 140,38%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...