Visa allt om Skårholmens Revision AB
Visa allt om Skårholmens Revision AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -1 0 -1 -1 -3 -3 -4 0 0
Resultat efter finansnetto 252 292 3 4 5 0 -3 6 15 4
Årets resultat 252 292 3 3 5 0 -3 4 11 4
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 65 65 0 0 0 0 0 0 565
Omsättningstillgångar 383 619 318 314 311 306 304 305 476 458
Tillgångar 422 684 383 314 311 306 304 305 476 1 023
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 367 415 123 121 118 113 174 297 382 461
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 55 269 260 194 193 193 130 8 93 562
Skulder och eget kapital 422 684 383 314 311 306 304 305 476 1 023
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 267 300 0 0 0 0 60 120 90 90
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -1 0 -1 -1 -3 -3 -4 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 86,97% 60,67% 32,11% 38,54% 37,94% 36,93% 57,24% 97,38% 80,25% 45,06%
Kassalikviditet 696,36% 230,11% 122,31% 161,86% 161,14% 158,55% 233,85% 3 812,50% 511,83% 81,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...