Visa allt om Låset i Karlstad AB
Visa allt om Låset i Karlstad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -13 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -10 3 922 108 125 120 119 129 111 99 99
Årets resultat -10 0 84 92 88 88 95 80 71 71
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 513 437 578 563 575 446 496 100
Omsättningstillgångar 90 4 407 5 5 5 5 5 5 0 297
Tillgångar 90 4 407 518 442 583 567 580 451 496 397
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 90 100 190 196 191 193 275 180 100 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 4 307 328 246 393 375 305 271 396 297
Skulder och eget kapital 90 4 407 518 442 583 567 580 451 496 397
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 89 90 87 90 170 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -13 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 2,27% 36,68% 44,34% 32,76% 34,04% 47,41% 39,91% 20,16% 25,19%
Kassalikviditet -% 102,32% 1,52% 2,03% 1,27% 1,33% 1,64% 1,85% 0,00% 100,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...