Visa allt om Öppen Skärgård AB
Visa allt om Öppen Skärgård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Nettoomsättning 10 929 10 293 6 891 5 254 3 668 131 0 0 -
Övrig omsättning 62 - 216 - 1 100 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 53 225 209 -427 356 38 -33 -16 -
Resultat efter finansnetto -3 150 143 -484 334 38 -33 -16 -
Årets resultat -3 98 143 -168 12 38 -33 -16 -
Balansräkningar (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 648 1 090 1 456 1 627 1 416 0 0 0 -
Omsättningstillgångar 4 677 4 103 3 104 3 424 1 730 586 57 91 -
Tillgångar 5 325 5 193 4 559 5 051 3 145 586 57 91 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 170 172 75 -68 100 88 51 84 -
Obeskattade reserver 0 0 0 0 316 0 0 0 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Långfristiga skulder 0 0 0 125 0 0 0 0 -
Kortfristiga skulder 5 155 5 021 4 485 4 994 2 729 498 7 7 -
Skulder och eget kapital 5 325 5 193 4 559 5 051 3 145 586 57 91 -
Löner & utdelning (tkr)
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12 2005-12 2004-12
Löner till styrelse & VD - - 86 80 870 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 2 216 2 439 1 314 1 410 694 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 676 711 412 413 289 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 991 10 293 7 107 5 254 4 768 131 0 0 -
Nyckeltal
Antal anställda 7 8 4 6 5 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 561 1 287 1 723 876 734 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 470 450 551 397 371 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 496 612 576 35 389 38 -33 -16 0
Nettoomsättningförändring 6,18% 49,37% 31,16% 43,24% 2 700,00% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 1,00% 4,33% 4,69% -8,26% 11,32% 6,48% -% -% -%
Vinstmarginal 0,48% 2,19% 3,11% -7,94% 9,71% 29,01% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 52,36% 62,70% 57,86% 80,78% 56,35% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -4,37% -8,92% -20,04% -29,88% -27,24% 67,18% -% -% -%
Soliditet 3,19% 3,31% 1,65% -1,35% 10,41% 15,02% 89,47% 92,31% -%
Kassalikviditet 90,73% 81,72% 69,21% 68,56% 63,39% 117,67% 814,29% 1 300,00% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2004 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...