Visa allt om Promont i Täby AB
Visa allt om Promont i Täby AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -57 -46 -11 -44 -3 -3 0 0 0 -2
Resultat efter finansnetto -2 439 5 077 2 011 -45 -6 -171 472 -232 165 -95
Årets resultat -2 191 5 319 5 525 -217 -175 -389 646 -585 147 -95
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 287 2 676 2 658 3 699 3 699 3 699 3 699 3 699 3 699 1 345
Omsättningstillgångar 12 064 13 287 7 879 294 80 1 091 1 934 811 847 200
Tillgångar 12 351 15 964 10 538 3 993 3 779 4 790 5 633 4 510 4 546 1 545
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 779 11 370 6 451 1 526 1 494 1 221 1 209 563 549 102
Obeskattade reserver 1 780 1 689 1 594 96 0 0 0 192 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 2 735 2 735 3 742 1 397
Kortfristiga skulder 1 792 2 905 2 493 2 371 2 285 3 570 1 688 1 020 256 46
Skulder och eget kapital 12 351 15 964 10 538 3 993 3 779 4 790 5 633 4 510 4 546 1 545
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 600 400 400 600 180 200 600 0 400 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -57 -46 -11 -44 -3 -3 0 0 0 -2
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 82,32% 79,48% 73,01% 39,99% 39,53% 25,49% 21,46% 15,55% 12,08% 6,60%
Kassalikviditet 673,21% 457,38% 316,04% 12,40% 3,50% 30,56% 114,57% 79,51% 330,86% 434,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...