Visa allt om Köks Design i Strömstad AB
Visa allt om Köks Design i Strömstad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 262 4 580 11 848 9 055 8 113 7 715 6 787 6 469 3 995 2 250
Övrig omsättning - - - 15 66 - 4 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 122 50 336 272 345 -77 176 111 -100 -24
Resultat efter finansnetto 90 13 329 254 306 -103 133 62 -137 -40
Årets resultat 50 9 254 136 161 1 34 50 -140 -40
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 270 300 357 500 640 704 615 539 664 256
Omsättningstillgångar 2 202 1 369 535 1 117 1 064 833 1 121 868 837 867
Tillgångar 2 472 1 669 892 1 617 1 704 1 537 1 735 1 407 1 501 1 123
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 180 131 356 402 316 155 154 120 56 100
Obeskattade reserver 170 146 146 146 80 0 107 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 335 381 0 92 192 544 187 327 362 352
Kortfristiga skulder 1 787 1 011 390 977 1 116 838 1 287 959 1 084 671
Skulder och eget kapital 2 472 1 669 892 1 617 1 704 1 537 1 735 1 407 1 501 1 123
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 631 631 456 418 684 479 167
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 758 599 947 359 359 228 266 0 0 37
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 342 276 346 393 393 305 295 258 225 72
Utdelning till aktieägare 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 262 4 580 11 848 9 070 8 179 7 715 6 791 6 469 3 995 2 250
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 3 3 3 3 3 3 3 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 566 1 527 3 949 3 018 2 704 2 572 2 262 2 156 1 332 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 287 306 438 431 476 343 300 320 225 -
Rörelseresultat, EBITDA 186 107 496 412 409 53 360 266 -32 -12
Nettoomsättningförändring 36,72% -61,34% 30,84% 11,61% 5,16% 13,67% 4,92% 61,93% 77,56% -%
Du Pont-modellen 5,06% 3,00% 38,23% 16,82% 20,25% -4,55% 10,20% 7,89% -6,66% -2,14%
Vinstmarginal 2,00% 1,09% 2,88% 3,00% 4,25% -0,91% 2,61% 1,72% -2,50% -1,07%
Bruttovinstmarginal 33,63% 41,79% 24,34% 30,28% 35,07% 28,49% 28,85% 28,95% 39,10% 34,58%
Rörelsekapital/omsättning 6,63% 7,82% 1,22% 1,55% -0,64% -0,06% -2,45% -1,41% -6,18% 8,71%
Soliditet 12,65% 14,67% 52,68% 31,52% 22,00% 10,08% 13,42% 8,53% 3,73% 8,90%
Kassalikviditet 110,58% 113,45% 87,95% 93,45% 76,34% 57,76% 44,52% 48,49% 49,45% 116,69%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...