Visa allt om Sjöbeck Invest AB
Visa allt om Sjöbeck Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 652 782 782 784 782 842 1 741 554 555 559
Övrig omsättning 85 71 81 268 247 237 1 155 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 208 376 -11 416 493 -328 1 109 336 406 390
Resultat efter finansnetto 85 269 -135 -19 6 -470 832 -150 399 279
Årets resultat 43 199 -135 -19 6 -355 726 37 203 189
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 475 3 567 3 603 3 686 9 845 10 009 10 173 11 208 8 523 2 883
Omsättningstillgångar 392 283 419 181 205 402 1 417 64 428 116
Tillgångar 3 866 3 850 4 022 3 867 10 050 10 411 11 590 11 272 8 951 2 999
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 336 293 94 229 548 542 1 397 678 641 438
Obeskattade reserver 67 42 0 0 0 0 50 0 104 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 273 3 465 3 891 3 449 9 238 9 451 9 739 9 499 7 614 2 338
Kortfristiga skulder 190 50 37 189 263 417 403 1 096 592 223
Skulder och eget kapital 3 866 3 850 4 022 3 867 10 050 10 411 11 590 11 272 8 951 2 999
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 70 466 30 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 70 210 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 11 22 66 0 22 146 9 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0
Omsättning 737 853 863 1 052 1 029 1 079 2 896 554 555 559
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 1 1 1 1 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 782 784 782 842 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 318 5 114 629 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 300 462 71 493 657 -164 1 273 463 483 467
Nettoomsättningförändring -16,62% 0,00% -0,26% 0,26% -7,13% -51,64% 214,26% -0,18% -0,72% -%
Du Pont-modellen 5,59% 9,77% -0,25% 11,33% 4,97% -1,17% 13,02% 3,88% 9,00% 13,00%
Vinstmarginal 33,13% 48,08% -1,28% 55,87% 63,81% -14,49% 86,67% 78,88% 145,23% 69,77%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 30,98% 29,80% 48,85% -1,02% -7,42% -1,78% 58,24% -186,28% -29,55% -19,14%
Soliditet 10,04% 8,46% 2,34% 5,92% 5,45% 5,21% 12,37% 6,01% 8,00% 14,60%
Kassalikviditet 206,32% 566,00% 1 132,43% 95,77% 77,95% 96,40% 351,61% 5,84% 72,30% 52,02%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...