Visa allt om Skogelit i Sorsele Aktiebolag
Visa allt om Skogelit i Sorsele Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 313 294 434 1 462 1 084 2 599 2 704 2 384 1 550 1 441
Övrig omsättning 39 28 171 - - 110 53 106 57 -
Rörelseresultat (EBIT) 121 52 46 229 -106 440 41 67 56 140
Resultat efter finansnetto 121 52 43 107 -146 387 17 43 40 139
Årets resultat 59 40 34 1 14 116 11 1 2 66
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 819 801 883 1 300 1 509 1 661 2 247 1 123 1 168 640
Omsättningstillgångar 786 740 591 384 329 702 662 488 390 439
Tillgångar 1 605 1 542 1 474 1 683 1 838 2 363 2 909 1 611 1 558 1 079
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 960 901 861 827 827 813 703 692 691 689
Obeskattade reserver 514 468 468 468 400 565 338 338 297 262
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 72 171 446 1 102 324 390 0
Kortfristiga skulder 132 172 145 316 441 540 767 258 181 128
Skulder och eget kapital 1 605 1 542 1 474 1 683 1 838 2 363 2 909 1 611 1 558 1 079
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 0 168 153 146 137
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 19 33 306 362 926 927 1 032 521 419
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 4 10 75 123 247 328 401 215 160
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 352 322 605 1 462 1 084 2 709 2 757 2 490 1 607 1 441
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 4 6 7 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 294 434 1 462 1 084 650 451 341 388 480
Personalkostnader per anställd (tkr) - 29 50 424 509 304 243 230 227 243
Rörelseresultat, EBITDA 196 99 100 378 46 598 322 329 337 351
Nettoomsättningförändring 6,46% -32,26% -70,31% 34,87% -58,29% -3,88% 13,42% 53,81% 7,56% -%
Du Pont-modellen 7,54% 3,37% 3,19% 13,73% -5,66% 18,66% 1,44% 4,41% 3,59% 13,07%
Vinstmarginal 38,66% 17,69% 10,83% 15,80% -9,59% 16,97% 1,55% 2,98% 3,61% 9,78%
Bruttovinstmarginal 72,20% 59,18% 68,66% 66,55% 80,81% 72,10% 72,86% 85,99% 87,55% 84,18%
Rörelsekapital/omsättning 208,95% 193,20% 102,76% 4,65% -10,33% 6,23% -3,88% 9,65% 13,48% 21,58%
Soliditet 84,79% 82,10% 83,18% 69,63% 61,03% 52,03% 32,73% 58,06% 58,08% 81,34%
Kassalikviditet 595,45% 430,23% 407,59% 121,52% 74,60% 130,00% 86,31% 189,15% 215,47% 342,97%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...