Visa allt om Hess Scandinavia AB
Visa allt om Hess Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 501 10 012 14 829 12 165 14 728 12 479 13 255 14 441 9 313 7 127
Övrig omsättning 77 92 73 115 106 145 177 109 138 38
Rörelseresultat (EBIT) -796 -803 731 938 1 076 911 511 613 293 -66
Resultat efter finansnetto -797 -800 731 807 816 1 075 609 383 227 -57
Årets resultat -797 -14 555 417 415 568 484 383 227 -57
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 58 36 34 95 19 62 141 49 53
Omsättningstillgångar 4 534 4 516 7 766 7 479 8 536 5 709 7 645 4 322 5 404 2 990
Tillgångar 4 534 4 573 7 802 7 513 8 631 5 729 7 707 4 463 5 453 3 043
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 472 3 269 3 284 2 729 2 312 1 898 1 330 846 463 236
Obeskattade reserver 0 0 796 796 578 354 70 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 150 1 571 1 728 523 454 433
Kortfristiga skulder 2 062 1 305 3 723 3 989 4 592 1 907 4 580 3 094 4 537 2 374
Skulder och eget kapital 4 534 4 573 7 802 7 513 8 631 5 729 7 707 4 463 5 453 3 043
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 1 517 1 459 417 405 469 372 354
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 479 1 553 1 926 - 0 626 941 1 049 698 702
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 918 764 1 246 899 770 727 522 571 457 475
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 578 10 104 14 902 12 280 14 834 12 624 13 432 14 550 9 451 7 165
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 500 3 337 3 707 3 041 3 682 4 160 3 314 3 610 3 104 2 376
Personalkostnader per anställd (tkr) 824 795 804 615 569 601 471 531 516 520
Rörelseresultat, EBITDA -796 -803 731 942 1 086 924 524 642 311 -51
Nettoomsättningförändring 4,88% -32,48% 21,90% -17,40% 18,02% -5,85% -8,21% 55,06% 30,67% -%
Du Pont-modellen -17,34% -17,30% 9,47% 12,66% 12,92% 19,44% 8,07% 14,45% 5,67% -1,91%
Vinstmarginal -7,49% -7,90% 4,98% 7,82% 7,57% 8,93% 4,69% 4,47% 3,32% -0,81%
Bruttovinstmarginal 32,67% 35,14% 37,55% 43,04% 35,47% 33,41% 28,68% 32,37% 32,78% 36,73%
Rörelsekapital/omsättning 23,54% 32,07% 27,26% 28,69% 26,78% 30,47% 23,12% 8,50% 9,31% 8,64%
Soliditet 54,52% 71,48% 50,05% 44,13% 31,72% 37,68% 17,93% 18,96% 8,49% 7,76%
Kassalikviditet 219,88% 346,05% 208,60% 187,49% 185,89% 299,37% 166,92% 139,69% 119,11% 125,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...