Visa allt om Glocal Society AB
Visa allt om Glocal Society AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 14 39 32 65 267 0 0 633
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -7 -8 12 2 3 3 -5 -75 -17
Resultat efter finansnetto 0 -7 -8 12 2 3 3 -5 -75 -29
Årets resultat 0 -7 -8 12 2 3 3 -5 -75 1
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Omsättningstillgångar 100 100 108 115 129 159 123 195 83 187
Tillgångar 100 100 108 115 129 159 123 195 83 196
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 100 107 115 103 101 98 95 53 149
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 1 0 27 58 26 100 30 48
Skulder och eget kapital 100 100 108 115 129 159 123 195 83 196
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06 2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 30 260
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 9 73
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Omsättning 0 0 14 39 32 65 267 0 0 633
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 633
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 340
Rörelseresultat, EBITDA 0 -7 -8 12 2 3 3 -5 -75 57
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -64,10% 21,88% -50,77% -75,66% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -7,41% 10,43% 1,55% 1,89% 2,44% -% -% -8,16%
Vinstmarginal -% -% -57,14% 30,77% 6,25% 4,62% 1,12% -% -% -2,53%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 764,29% 294,87% 318,75% 155,38% 36,33% -% -% 21,96%
Soliditet 100,00% 100,00% 99,07% 100,00% 79,84% 63,52% 79,67% 48,72% 63,86% 76,02%
Kassalikviditet -% -% 10 800,00% -% 477,78% 274,14% 473,08% 195,00% 276,67% 389,58%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...