Visa allt om Glocal Society AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 14 39 32 65 267 0 0 633 1 020
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 -8 12 2 3 3 -5 -75 -17 -99
Resultat efter finansnetto -7 -8 12 2 3 3 -5 -75 -29 -107
Årets resultat -7 -8 12 2 3 3 -5 -75 1 2
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 9 268
Omsättningstillgångar 100 108 115 129 159 123 195 83 187 222
Tillgångar 100 108 115 129 159 123 195 83 196 491
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 107 115 103 101 98 95 53 149 148
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
Kortfristiga skulder 0 1 0 27 58 26 100 30 48 210
Skulder och eget kapital 100 108 115 129 159 123 195 83 196 491
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06 2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 30 260 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 9 73 255
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 20 70
Omsättning 0 14 39 32 65 267 0 0 633 1 020
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 633 1 020
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 340 628
Rörelseresultat, EBITDA -7 -8 12 2 3 3 -5 -75 57 -28
Nettoomsättningförändring -100,00% -64,10% 21,88% -50,77% -75,66% -% -% -100,00% -37,94% -%
Du Pont-modellen -% -7,41% 10,43% 1,55% 1,89% 2,44% -% -% -8,16% -18,94%
Vinstmarginal -% -57,14% 30,77% 6,25% 4,62% 1,12% -% -% -2,53% -9,12%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 764,29% 294,87% 318,75% 155,38% 36,33% -% -% 21,96% 1,18%
Soliditet 100,00% 99,07% 100,00% 79,84% 63,52% 79,67% 48,72% 63,86% 76,02% 34,54%
Kassalikviditet -% 10 800,00% -% 477,78% 274,14% 473,08% 195,00% 276,67% 389,58% 105,71%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...