Visa allt om MK Shipping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 * 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 1 290 1 243 1 509 1 518
Övrig omsättning - - - - - - 1 613 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -9 -8 -8 -17 - 1 613 102 182 143
Resultat efter finansnetto 0 37 9 27 -6 - 1 599 29 110 63
Årets resultat 0 34 9 27 -6 - 1 629 3 6 0
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 * 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 33 1 735 1 858 1 923
Omsättningstillgångar 427 643 790 931 1 144 1 861 2 307 194 184 301
Tillgångar 427 643 790 931 1 144 1 861 2 340 1 929 2 042 2 224
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 423 623 779 920 1 133 1 269 1 739 110 107 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 611 588 488
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 1 119 1 229 1 416
Kortfristiga skulder 5 20 11 11 11 592 602 90 117 219
Skulder och eget kapital 427 643 790 931 1 144 1 861 2 340 1 929 2 042 2 224
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 26 204 204
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 158 119 142 155
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 32 39 96 100
Utdelning till aktieägare 160 200 190 150 140 0 411 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 2 903 1 243 1 509 1 518
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 8 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 161 249 302 304
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 24 38 91 94
Rörelseresultat, EBITDA 0 -9 -8 -8 -17 - 1 627 224 307 265
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% 3,78% -17,63% -0,59% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 68,97% 5,29% 8,91% 6,43%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 125,12% 8,21% 12,06% 9,42%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 78,76% 80,05% 78,93% 76,15%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 132,17% 8,37% 4,44% 5,40%
Soliditet 99,06% 96,89% 98,61% 98,82% 99,04% 68,19% 74,32% 28,51% 25,97% 20,29%
Kassalikviditet 8 540,00% 3 215,00% 7 181,82% 8 463,64% 10 400,00% 314,36% 383,22% 215,56% 157,26% 137,44%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-04: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...