Visa allt om Synaxus Mjölby AB
Visa allt om Synaxus Mjölby AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 704 4 965 4 785 5 358 4 771 5 449 5 357 5 805 5 809 4 660
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 284 115 -183 199 372 634 525 725 675 569
Resultat efter finansnetto 284 113 -177 215 381 622 530 778 684 550
Årets resultat 3 1 -5 157 1 4 1 2 2 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 48 0 0 0 0 34 99 209 422 434
Omsättningstillgångar 759 1 117 896 1 289 1 286 1 432 1 279 2 111 1 678 1 238
Tillgångar 807 1 117 896 1 289 1 286 1 466 1 378 2 320 2 100 1 672
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 124 121 120 274 117 116 111 110 109 107
Obeskattade reserver 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 12 62
Kortfristiga skulder 676 989 776 1 015 1 169 1 350 1 267 2 210 1 980 1 503
Skulder och eget kapital 807 1 117 896 1 289 1 286 1 466 1 378 2 320 2 100 1 672
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 374 1 414 1 324 1 153 884 894 967 994 862 751
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 481 526 481 444 307 309 358 368 321 267
Utdelning till aktieägare 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 704 4 965 4 785 5 358 4 771 5 449 5 357 5 805 5 809 4 660
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 176 1 241 1 196 1 340 1 193 1 362 1 339 1 451 1 452 1 553
Personalkostnader per anställd (tkr) 466 491 471 426 300 306 333 343 301 345
Rörelseresultat, EBITDA 296 115 -183 199 406 700 635 938 856 755
Nettoomsättningförändring -5,26% 3,76% -10,69% 12,30% -12,44% 1,72% -7,72% -0,07% 24,66% -%
Du Pont-modellen 35,19% 10,30% -19,64% 17,38% 31,42% 43,79% 38,90% 33,92% 33,38% 34,21%
Vinstmarginal 6,04% 2,32% -3,68% 4,18% 8,47% 11,78% 10,01% 13,56% 12,07% 12,27%
Bruttovinstmarginal 69,20% 69,28% 68,42% 66,97% 54,66% 54,87% 55,61% 56,68% 55,14% 56,74%
Rörelsekapital/omsättning 1,76% 2,58% 2,51% 5,11% 2,45% 1,50% 0,22% -1,71% -5,20% -5,69%
Soliditet 16,04% 11,32% 13,39% 21,26% 9,10% 7,91% 8,06% 4,74% 5,19% 6,40%
Kassalikviditet 69,67% 79,98% 74,36% 93,99% 103,76% 97,93% 85,56% 89,23% 78,28% 73,99%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...