Visa allt om WebApp Systems AB
Visa allt om WebApp Systems AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 843 715 768 703 669 725 713 656 428 431
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -115 2 -174 -13 -52 -30 -135 -106 28 -100
Resultat efter finansnetto -120 -3 -176 -13 -50 -32 -136 -109 26 -100
Årets resultat -120 -3 -176 -13 -50 -34 -129 -109 18 -98
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 5 9 21 38 75 56 76 66 77
Omsättningstillgångar 23 50 86 141 62 53 130 144 198 149
Tillgångar 25 54 95 162 100 128 186 220 264 226
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -612 -492 -489 -313 -300 -251 -217 -88 21 3
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 636 546 584 475 401 379 403 308 243 223
Skulder och eget kapital 25 54 95 162 100 128 186 220 264 226
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 45 45 44 0 0 0 111 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 478 283 385 311 0 301 274 349 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 164 103 125 91 0 56 78 113 29 56
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 843 715 768 703 669 725 713 656 428 431
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 843 715 768 703 669 725 713 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 709 453 609 430 444 407 482 - - -
Rörelseresultat, EBITDA -113 7 -163 4 -34 -9 -115 -83 77 -43
Nettoomsättningförändring 17,90% -6,90% 9,25% 5,08% -7,72% 1,68% 8,69% 53,27% -0,70% -%
Du Pont-modellen -460,00% 3,70% -183,16% -5,56% -51,00% -23,44% -72,58% -48,18% 10,61% -44,25%
Vinstmarginal -13,64% 0,28% -22,66% -1,28% -7,62% -4,14% -18,93% -16,16% 6,54% -23,20%
Bruttovinstmarginal 94,19% 96,92% 93,36% 96,44% 100,00% 92,55% 87,66% 89,94% 90,19% 83,99%
Rörelsekapital/omsättning -72,72% -69,37% -64,84% -47,51% -50,67% -44,97% -38,29% -25,00% -10,51% -17,17%
Soliditet -2 448,00% -911,11% -514,74% -193,21% -300,00% -196,09% -116,67% -40,00% 7,95% 1,33%
Kassalikviditet 3,62% 9,16% 14,73% 29,68% 15,46% 13,98% 32,26% 46,75% 81,48% 66,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...