Visa allt om Digital Multimedia Nordic AB
Visa allt om Digital Multimedia Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 16 113 21 500 19 911 23 283 24 518 26 459 30 589 31 065 26 282 25 442
Övrig omsättning 197 300 28 42 477 4 23 57 12 187
Rörelseresultat (EBIT) 212 -333 -75 843 676 689 2 175 2 276 861 206
Resultat efter finansnetto 130 8 -211 380 228 302 905 782 80 137
Årets resultat 101 7 60 208 319 225 508 371 55 130
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 341 1 274 1 070 7 13 20 32 21 52 68
Omsättningstillgångar 7 188 8 459 10 359 10 324 9 465 9 682 8 293 11 314 9 922 10 566
Tillgångar 8 529 9 732 11 429 10 330 9 478 9 702 8 324 11 335 9 974 10 634
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 089 2 988 2 581 2 521 2 313 1 994 1 769 1 261 890 835
Obeskattade reserver 0 0 0 295 200 420 424 230 5 5
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 926 4 776 4 582 4 298 3 505 2 926 2 926 6 078 6 078 6 314
Kortfristiga skulder 2 515 1 969 4 267 3 217 3 461 4 363 3 206 3 766 3 001 3 480
Skulder och eget kapital 8 529 9 732 11 429 10 330 9 478 9 702 8 324 11 335 9 974 10 634
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 59 360 212 69 235
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 228 - - -
Löner till övriga anställda 1 325 1 797 1 989 1 780 1 598 1 239 1 216 888 713 471
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 358 525 599 535 492 566 482 389 368 308
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 16 310 21 800 19 939 23 325 24 995 26 463 30 612 31 122 26 294 25 629
Nyckeltal
Antal anställda 4 8 9 9 9 8 6 6 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 028 2 688 2 212 2 587 2 724 3 307 5 098 5 178 6 571 8 481
Personalkostnader per anställd (tkr) 327 248 246 227 257 241 358 274 322 338
Rörelseresultat, EBITDA 663 -52 199 850 683 701 2 197 2 316 877 221
Nettoomsättningförändring -25,06% 7,98% -14,48% -5,04% -7,34% -13,50% -1,53% 18,20% 3,30% -%
Du Pont-modellen 2,52% 0,08% -0,64% 8,20% 7,17% 7,12% 26,66% 20,53% 8,84% 2,13%
Vinstmarginal 1,33% 0,04% -0,37% 3,64% 2,77% 2,61% 7,25% 7,49% 3,36% 0,89%
Bruttovinstmarginal 26,87% 22,32% 28,97% 27,06% 20,69% 20,70% 23,91% 22,69% 20,04% 15,21%
Rörelsekapital/omsättning 29,00% 30,19% 30,60% 30,52% 24,49% 20,10% 16,63% 24,30% 26,33% 27,85%
Soliditet 36,22% 30,70% 22,58% 26,51% 25,96% 23,74% 24,92% 12,59% 8,96% 7,89%
Kassalikviditet 122,86% 185,22% 83,85% 89,77% 75,87% 103,76% 189,83% 139,51% 147,78% 102,04%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...