Visa allt om Spirits of Gold AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 1 725 3 469 7 761 4 830 3 398 3 873 3 391 505 7
Övrig omsättning - 9 1 471 2 794 91 634 513 373 - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 034 -3 136 -40 375 -42 754 -39 946 -34 503 -31 390 -29 393 -7 800 -1 893
Resultat efter finansnetto -3 925 -3 254 -42 157 -46 584 -40 461 -34 881 -34 721 -29 315 -8 073 -1 894
Årets resultat -3 925 -3 254 -42 157 -46 584 -40 461 -34 881 -34 721 -29 315 -8 073 -1 894
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 402 1 405 1 949 2 674 3 405 4 243 5 153 6 051 7 423 173
Omsättningstillgångar 6 901 8 140 9 906 27 098 32 440 26 803 23 052 11 389 9 790 4 628
Tillgångar 8 303 9 546 11 855 29 772 35 846 31 045 28 205 17 440 17 213 4 802
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 196 3 282 6 537 16 759 10 710 24 391 20 203 4 521 14 392 1 657
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 1 650 600 1 600 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 8 666 0 0
Kortfristiga skulder 4 106 6 264 5 319 11 363 24 536 5 054 8 002 4 254 2 821 3 146
Skulder och eget kapital 8 303 9 546 11 855 29 772 35 846 31 045 28 205 17 440 17 213 4 802
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 1 013 1 045 849 0 248 3 009 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 48 195 1 226 1 732 2 241 1 752 1 779 0 859 267
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 15 61 920 1 108 1 106 566 615 1 007 236 76
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 1 734 4 940 10 555 4 921 4 032 4 386 3 764 505 7
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 5 5 4 5 4 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 725 1 735 1 552 966 850 775 848 253 4
Personalkostnader per anställd (tkr) 64 194 1 659 828 890 615 554 1 112 677 381
Rörelseresultat, EBITDA -4 030 -2 592 -39 651 -42 022 -39 091 -33 593 -30 461 -27 955 -6 866 -1 850
Nettoomsättningförändring -100,00% -50,27% -55,30% 60,68% 42,14% -12,26% 14,21% 571,49% 7 114,29% -%
Du Pont-modellen -% -32,64% -341,27% -143,49% -111,18% -111,09% -111,28% -167,96% -45,11% -39,42%
Vinstmarginal -% -180,64% -1 166,24% -550,44% -825,11% -1 014,92% -810,38% -863,85% -1 537,62% -27 042,86%
Bruttovinstmarginal -% -13,51% -280,20% 58,28% 63,56% 51,59% -56,31% -136,83% 49,11% -1 157,14%
Rörelsekapital/omsättning -% 108,75% 132,23% 202,74% 163,64% 640,05% 388,59% 210,41% 1 380,00% 21 171,43%
Soliditet 50,54% 34,38% 55,14% 56,29% 29,88% 78,57% 71,63% 25,92% 83,61% 34,51%
Kassalikviditet 12,30% 12,66% 22,47% 48,57% 22,91% 208,90% 135,75% 59,26% 137,36% 146,25%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...