Visa allt om Active Creative Business Stenungsund AB
Visa allt om Active Creative Business Stenungsund AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 014 839 218 1 509 2 577 2 135 243 140 112 4 427
Övrig omsättning 5 36 910 - 150 - 816 1 468 1 388 195
Rörelseresultat (EBIT) -120 128 922 149 418 236 -39 196 345 -615
Resultat efter finansnetto -130 128 1 190 98 349 -334 -89 101 249 -706
Årets resultat -1 123 843 98 349 -334 -89 101 249 -706
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 406 406 412 277 303 294 35 212 302 464
Omsättningstillgångar 97 310 693 436 606 697 977 430 232 661
Tillgångar 503 716 1 105 713 908 991 1 012 642 534 1 125
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 110 111 -211 -1 054 -1 152 -1 501 -1 167 -1 078 -1 179 -1 428
Obeskattade reserver 50 180 209 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 152 228 716 1 648 1 254 2 003 1 191 935 1 249 1 380
Kortfristiga skulder 191 197 392 119 806 489 989 786 463 1 173
Skulder och eget kapital 503 716 1 105 713 908 991 1 012 642 534 1 125
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 210 180 0 0 207
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 352 176 - 0 48 0 330 371 383 1 664
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 128 80 9 10 15 46 164 110 136 598
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 019 875 1 128 1 509 2 727 2 135 1 059 1 608 1 500 4 622
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 2 1 1 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 014 839 218 1 509 2 577 2 135 122 140 112 402
Personalkostnader per anställd (tkr) 488 265 11 7 89 292 375 578 635 252
Rörelseresultat, EBITDA -120 128 922 149 418 271 46 332 481 -434
Nettoomsättningförändring 20,86% 284,86% -% -41,44% 20,70% 778,60% 73,57% 25,00% -97,47% -%
Du Pont-modellen -23,86% 18,02% 107,69% 21,04% 46,04% -26,44% -3,85% 30,53% 64,61% -54,67%
Vinstmarginal -11,83% 15,38% 545,87% 9,94% 16,22% -12,27% -16,05% 140,00% 308,04% -13,89%
Bruttovinstmarginal 94,67% 95,71% 76,61% 55,93% 48,58% 57,38% 88,48% 87,14% 93,75% 71,18%
Rörelsekapital/omsättning -9,27% 13,47% 138,07% 21,01% -7,76% 9,74% -4,94% -254,29% -206,25% -11,57%
Soliditet 29,62% 35,11% -4,34% -147,83% -126,87% -151,46% -115,32% -167,91% -220,79% -126,93%
Kassalikviditet 50,79% 157,36% 176,79% 46,22% 24,07% 50,51% 48,84% 54,71% 50,11% 17,99%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...