Visa allt om Kvisthån Fastighets AB
Visa allt om Kvisthån Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 4 11 40 48 34 34 24 5
Övrig omsättning - - 128 - - - 334 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -205 -23 91 -96 -19 -19 313 0 -5 -16
Resultat efter finansnetto -222 -26 80 -126 -24 -19 306 1 -4 -16
Årets resultat -222 -26 80 -126 -24 -21 238 1 -4 -16
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 598 1 626 0 422 430 403 414 587 520 294
Omsättningstillgångar 15 79 315 52 41 15 15 45 107 86
Tillgångar 1 613 1 705 315 475 471 419 429 632 627 381
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -56 166 192 112 238 262 289 52 51 55
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 528 1 414 0 235 215 70 63 570 570 270
Kortfristiga skulder 141 126 124 128 18 87 77 10 6 56
Skulder och eget kapital 1 613 1 705 315 475 471 419 429 632 627 381
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 132 11 40 48 368 34 24 5
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -157 -19 91 -89 -12 -8 320 0 -5 -16
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -63,64% -72,50% -16,67% 41,18% 0,00% 41,67% 380,00% -%
Du Pont-modellen -% -% 28,89% -20,21% -4,03% -4,53% 72,96% 0,16% -0,80% -4,20%
Vinstmarginal -% -% 2 275,00% -872,73% -47,50% -39,58% 920,59% 2,94% -20,83% -320,00%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 4 775,00% -690,91% 57,50% -150,00% -182,35% 102,94% 420,83% 600,00%
Soliditet -3,47% 9,74% 60,95% 23,58% 50,53% 62,53% 67,37% 8,23% 8,13% 14,44%
Kassalikviditet 10,64% 62,70% 254,03% 40,62% 227,78% 17,24% 19,48% 450,00% 1 783,33% 153,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...