Visa allt om Pero i Särna AB
Visa allt om Pero i Särna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 17 473 17 959 10 360 6 648 6 867 6 460 6 238 5 998 3 826 3 036
Övrig omsättning 665 376 1 516 668 805 216 71 184 416 60
Rörelseresultat (EBIT) 2 697 3 084 631 298 -10 500 525 195 720 363
Resultat efter finansnetto 2 586 2 923 465 152 -180 426 442 81 668 327
Årets resultat 942 1 417 4 2 1 251 285 4 257 98
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 700 5 789 4 854 3 933 3 467 2 730 2 543 2 542 2 306 1 294
Omsättningstillgångar 4 417 4 901 6 969 1 725 1 475 1 794 2 234 1 926 1 930 915
Tillgångar 12 116 10 691 11 823 5 659 4 942 4 523 4 778 4 468 4 236 2 209
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 978 2 836 1 419 1 415 1 413 1 412 1 173 888 884 627
Obeskattade reserver 3 775 2 422 1 327 880 736 931 850 797 725 418
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 664 2 109 2 439 1 775 1 556 816 1 111 1 056 1 327 387
Kortfristiga skulder 2 700 3 324 6 639 1 589 1 238 1 365 1 644 1 728 1 300 778
Skulder och eget kapital 12 116 10 691 11 823 5 659 4 942 4 523 4 778 4 468 4 236 2 209
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 516 492 476 473 490 359
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 3 680 4 034 2 674 1 772 1 379 810 587 351 176 166
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 1 215 1 151 800 514 611 445 340 304 208 97
Utdelning till aktieägare 1 000 800 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 18 138 18 335 11 876 7 316 7 672 6 676 6 309 6 182 4 242 3 096
Nyckeltal
Antal anställda 14 14 8 7 7 5 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 248 1 283 1 295 950 981 1 292 1 560 1 999 1 275 1 012
Personalkostnader per anställd (tkr) 353 376 437 338 362 362 354 382 293 212
Rörelseresultat, EBITDA 3 642 3 781 1 148 761 717 1 007 983 537 901 510
Nettoomsättningförändring -2,71% 73,35% 55,84% -3,19% 6,30% 3,56% 4,00% 56,77% 26,02% -%
Du Pont-modellen 22,28% 28,87% 5,35% 5,28% -0,16% 11,08% 11,03% 4,39% 17,04% 16,43%
Vinstmarginal 15,45% 17,19% 6,10% 4,50% -0,12% 7,76% 8,45% 3,27% 18,87% 11,96%
Bruttovinstmarginal 67,18% 68,35% 60,98% 61,70% 59,01% 62,28% 56,51% 46,67% 66,10% 67,52%
Rörelsekapital/omsättning 9,83% 8,78% 3,19% 2,05% 3,45% 6,64% 9,46% 3,30% 16,47% 4,51%
Soliditet 48,88% 44,20% 20,76% 36,47% 39,57% 46,39% 37,66% 32,72% 33,19% 42,01%
Kassalikviditet 129,67% 110,53% 93,93% 86,41% 86,03% 98,97% 116,24% 78,70% 73,69% 106,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...