Visa allt om Alfab Jönköping 5 AB
Visa allt om Alfab Jönköping 5 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 774 9 788 9 787 9 576 9 366 9 382 7 976 6 720 6 564 6 031
Övrig omsättning - - 2 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 630 6 536 4 677 4 802 4 293 4 759 2 870 4 111 4 140 3 268
Resultat efter finansnetto 5 873 5 361 2 705 2 857 2 587 3 285 1 529 1 538 2 286 1 671
Årets resultat 0 5 2 111 2 105 1 906 2 425 1 134 1 236 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 44 633 45 800 46 966 50 083 53 221 56 401 59 549 52 817 53 774 54 607
Omsättningstillgångar 20 097 19 700 16 649 14 415 10 315 7 993 8 827 13 382 10 929 7 051
Tillgångar 64 730 65 500 63 616 64 497 63 535 64 394 68 376 66 199 64 703 61 658
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 652 2 652 2 647 2 641 2 643 2 644 219 190 120 120
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 56 121 56 121 56 121 56 121 56 121 56 121 64 428 62 927 61 346 59 063
Kortfristiga skulder 5 955 6 726 4 847 5 735 4 770 5 628 3 729 3 082 3 237 2 475
Skulder och eget kapital 64 730 65 500 63 616 64 497 63 535 64 394 68 376 66 199 64 703 61 658
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 774 9 788 9 789 9 576 9 366 9 382 7 976 6 720 6 564 6 031
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 7 797 7 703 7 793 7 940 7 473 7 908 5 885 5 176 5 184 4 270
Nettoomsättningförändring -0,14% 0,01% 2,20% 2,24% -0,17% 17,63% 18,69% 2,38% 8,84% -%
Du Pont-modellen 10,24% 10,10% 7,61% 7,85% 7,09% 7,46% 4,30% 7,00% 6,91% 5,52%
Vinstmarginal 67,83% 67,61% 49,48% 52,87% 48,11% 51,17% 36,86% 68,97% 68,11% 56,39%
Bruttovinstmarginal 68,75% 68,04% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 144,69% 132,55% 120,59% 90,64% 59,20% 25,21% 63,92% 153,27% 117,18% 75,87%
Soliditet 4,10% 4,05% 4,16% 4,09% 4,16% 4,11% 0,32% 0,29% 0,19% 0,19%
Kassalikviditet 337,48% 292,89% 343,49% 251,35% 216,25% 142,02% 236,71% 434,20% 337,63% 284,89%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...