Visa allt om Thorvald Andreassons Skogsentreprenad AB
Visa allt om Thorvald Andreassons Skogsentreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 14 802 988 1 223 1 302 1 620 2 365 2 039 2 018 2 119
Övrig omsättning - 22 - - - - - 71 - -
Rörelseresultat (EBIT) -135 6 -218 -86 -76 94 355 347 407 590
Resultat efter finansnetto -129 -4 -235 -87 -81 88 350 331 375 520
Årets resultat 0 202 10 26 0 86 73 39 272 147
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 130 1 138 1 380 1 233 1 478 1 588 1 835 1 513 1 458
Omsättningstillgångar 745 1 269 670 785 768 953 1 200 945 954 1 110
Tillgångar 745 1 399 1 809 2 165 2 001 2 431 2 788 2 780 2 467 2 568
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 128 518 316 356 457 585 626 673 726 542
Obeskattade reserver 84 214 477 725 846 927 956 705 432 432
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 467 450 599 774 467 548 740 928 604 765
Kortfristiga skulder 67 218 416 310 230 371 466 474 705 828
Skulder och eget kapital 745 1 399 1 809 2 165 2 001 2 431 2 788 2 780 2 467 2 568
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 385 385 385 383 407 365
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 54 191 351 255 0 0 0 0 0 26
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 17 60 111 81 121 121 121 124 125 111
Utdelning till aktieägare 0 390 0 50 128 128 127 120 92 89
Omsättning 14 824 988 1 223 1 302 1 620 2 365 2 110 2 018 2 119
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 14 802 988 1 223 1 302 1 620 2 365 2 039 2 018 2 119
Personalkostnader per anställd (tkr) 71 251 461 337 508 508 507 509 533 505
Rörelseresultat, EBITDA -112 32 24 92 169 337 602 595 614 781
Nettoomsättningförändring -98,25% -18,83% -19,22% -6,07% -19,63% -31,50% 15,99% 1,04% -4,77% -%
Du Pont-modellen -17,05% 0,43% -12,05% -3,74% -3,65% 4,03% 13,06% 13,20% 16,66% 23,36%
Vinstmarginal -907,14% 0,75% -22,06% -6,62% -5,61% 6,05% 15,39% 18,00% 20,37% 28,32%
Bruttovinstmarginal -185,71% 69,83% 52,94% 56,01% 53,69% 56,23% 50,49% 53,16% 59,22% 63,14%
Rörelsekapital/omsättning 4 842,86% 131,05% 25,71% 38,84% 41,32% 35,93% 31,04% 23,10% 12,34% 13,31%
Soliditet 25,98% 48,96% 38,04% 41,12% 54,00% 52,17% 47,72% 42,47% 42,04% 33,22%
Kassalikviditet 1 111,94% 582,11% 161,06% 253,23% 333,91% 256,87% 257,51% 199,37% 135,32% 134,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...