Visa allt om Arvidsson & Möller Humana Hus i Kalmar AB
Visa allt om Arvidsson & Möller Humana Hus i Kalmar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 564 300 311 356 271 277 256 53 979 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 58 27 220 63 -71 -31 -66 1 382 -17 -8
Resultat efter finansnetto 764 27 323 47 -59 196 37 1 305 -17 -8
Årets resultat 791 159 192 32 3 105 25 723 -17 -8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 350 400 604 1 097 1 279 1 437 1 368 89 19 067 958
Omsättningstillgångar 820 1 111 911 344 283 180 412 3 209 5 141 109
Tillgångar 1 170 1 511 1 515 1 440 1 562 1 617 1 780 3 299 24 208 1 067
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 981 890 731 538 506 503 399 774 50 68
Obeskattade reserver 145 195 375 300 300 365 315 315 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 83 83 179 500 500 0 0
Långfristiga skulder 0 300 300 300 300 300 0 0 8 200 1 000
Kortfristiga skulder 44 126 109 218 372 270 567 1 710 15 957 0
Skulder och eget kapital 1 170 1 511 1 515 1 440 1 562 1 617 1 780 3 299 24 208 1 067
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 700 0 0 0 0 0 0 400 0 0
Omsättning 564 300 311 356 271 277 256 53 979 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 58 27 221 83 -48 -8 -43 1 404 -14 -8
Nettoomsättningförändring 88,00% -3,54% -12,64% 31,37% -2,17% 8,20% -99,53% -% -% -%
Du Pont-modellen 94,70% 1,79% 22,05% 4,44% -2,88% 12,74% 2,08% 46,35% -% -%
Vinstmarginal 196,45% 9,00% 107,40% 17,98% -16,61% 74,37% 14,45% 2,83% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 80,71% 100,00% 80,81% 91,70% 44,92% 3,99% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 137,59% 328,33% 257,88% 35,39% -32,84% -32,49% -60,55% 2,78% -% -%
Soliditet 93,51% 68,97% 67,56% 52,72% 46,55% 47,74% 35,46% 30,34% 0,21% 6,37%
Kassalikviditet 1 863,64% 881,75% 835,78% 157,80% 76,08% 66,67% 72,66% 187,66% 32,22% -%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...