Visa allt om O.P. Sun System Aktiebolag
Visa allt om O.P. Sun System Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 798 3 233 3 153 2 879 2 914 3 415 2 702 3 850 3 222 2 733
Övrig omsättning - - - - - - - - 26 -
Rörelseresultat (EBIT) 53 57 37 7 108 176 38 131 161 40
Resultat efter finansnetto 12 15 2 -31 66 142 -2 84 105 13
Årets resultat 9 12 1 1 49 80 -2 60 96 13
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 7 14 21 28 17 36
Omsättningstillgångar 1 133 1 350 1 327 1 210 1 657 1 349 1 303 1 563 1 349 1 166
Tillgångar 1 133 1 350 1 327 1 210 1 664 1 363 1 324 1 591 1 366 1 201
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 184 175 163 212 212 313 232 235 175 79
Obeskattade reserver 0 0 0 0 34 34 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 257 484 402 468 479 127 366 392 509 566
Kortfristiga skulder 691 691 761 531 940 890 725 964 682 557
Skulder och eget kapital 1 133 1 350 1 327 1 210 1 664 1 363 1 324 1 591 1 366 1 201
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 590 796 579 536
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 739 799 665 658 628 636 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 318 334 293 269 271 283 254 362 218 217
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0
Omsättning 3 798 3 233 3 153 2 879 2 914 3 415 2 702 3 850 3 248 2 733
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 266 1 078 1 051 960 971 1 138 901 1 283 1 074 1 367
Personalkostnader per anställd (tkr) 318 346 280 253 263 268 243 348 228 311
Rörelseresultat, EBITDA 53 57 37 14 115 183 45 155 180 59
Nettoomsättningförändring 17,48% 2,54% 9,52% -1,20% -14,67% 26,39% -29,82% 19,49% 17,89% -%
Du Pont-modellen 4,68% 4,22% 2,79% 0,58% 6,49% 12,91% 2,87% 8,23% 11,79% 3,33%
Vinstmarginal 1,40% 1,76% 1,17% 0,24% 3,71% 5,15% 1,41% 3,40% 5,00% 1,46%
Bruttovinstmarginal 43,42% 52,49% 45,58% 54,81% 40,49% 50,13% 49,67% 52,83% 39,98% 41,64%
Rörelsekapital/omsättning 11,64% 20,38% 17,95% 23,58% 24,61% 13,44% 21,39% 15,56% 20,70% 22,28%
Soliditet 16,24% 12,96% 12,28% 17,52% 14,25% 24,80% 17,52% 14,77% 12,81% 6,58%
Kassalikviditet 26,34% 38,35% 45,99% 41,24% 40,96% 21,91% 36,97% 48,13% 47,95% 97,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...