Visa allt om KaNon Text Kamhed & Norlin AB
Visa allt om KaNon Text Kamhed & Norlin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 895 979 999 1 104 936 1 356 945 1 132 1 202 1 034
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -81 78 94 163 -36 414 46 -42 219 70
Resultat efter finansnetto -80 78 95 163 -35 414 46 -40 219 70
Årets resultat 0 38 45 82 -15 234 34 -40 157 50
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 2 4 11 19
Omsättningstillgångar 532 585 571 577 480 603 469 375 598 452
Tillgångar 532 585 571 577 480 603 471 379 609 471
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 272 273 235 290 208 351 117 83 263 186
Obeskattade reserver 93 179 155 125 80 100 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 168 134 182 163 192 153 354 297 347 286
Skulder och eget kapital 532 585 571 577 480 603 471 379 609 471
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 600 600 600 550 550 600 600 650
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 600 600 - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 197 147 158 168 199 184 170 195 188 187
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 127 0 0 140 80
Omsättning 895 979 999 1 104 936 1 356 945 1 132 1 202 1 034
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 448 490 500 552 468 678 473 566 601 517
Personalkostnader per anställd (tkr) 400 374 382 385 405 370 366 398 395 419
Rörelseresultat, EBITDA -81 78 94 163 -36 416 48 -35 226 77
Nettoomsättningförändring -8,58% -2,00% -9,51% 17,95% -30,97% 43,49% -16,52% -5,82% 16,25% -%
Du Pont-modellen -15,23% 13,33% 16,64% 28,25% -7,29% 68,66% 9,77% -10,55% 36,12% 15,07%
Vinstmarginal -9,05% 7,97% 9,51% 14,76% -3,74% 30,53% 4,87% -3,53% 18,30% 6,87%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 99,91% 99,36% 93,44% 93,23% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 40,67% 46,07% 38,94% 37,50% 30,77% 33,19% 12,17% 6,89% 20,88% 16,05%
Soliditet 64,76% 70,53% 62,33% 66,23% 55,62% 70,43% 24,84% 21,90% 43,19% 39,49%
Kassalikviditet 316,67% 436,57% 313,74% 353,99% 250,00% 394,12% 132,49% 126,26% 172,33% 158,04%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...