Visa allt om Kognitivt centrum Ulla Giswert Forsberg AB
Visa allt om Kognitivt centrum Ulla Giswert Forsberg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Nettoomsättning 1 195 1 332 1 257 1 210 1 270 1 345 960 939 950 924
Övrig omsättning 71 - 24 53 - 8 - 5 - -
Rörelseresultat (EBIT) 314 364 307 325 238 321 190 119 123 140
Resultat efter finansnetto 297 346 296 326 246 320 185 115 124 140
Årets resultat 170 199 229 178 152 177 136 79 87 94
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 003 959 522 125 93 81 9 24 9 40
Omsättningstillgångar 912 758 974 1 174 1 160 1 003 750 726 785 660
Tillgångar 1 915 1 717 1 496 1 299 1 253 1 084 758 749 794 699
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 737 717 669 589 562 537 480 422 430 398
Obeskattade reserver 366 290 202 202 120 80 1 1 1 3
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 47 96
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 811 710 626 508 572 467 277 326 317 202
Skulder och eget kapital 1 915 1 717 1 496 1 299 1 253 1 084 758 749 794 699
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 444 443 - 0 0 390 284 276 276 269
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 414 353 395 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 202 201 207 187 280 281 156 162 150 127
Utdelning till aktieägare 400 150 150 150 150 128 120 78 87 64
Omsättning 1 266 1 332 1 281 1 263 1 270 1 353 960 944 950 924
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 195 1 332 1 257 1 210 1 270 1 345 960 939 950 924
Personalkostnader per anställd (tkr) 617 600 631 602 741 705 455 497 500 461
Rörelseresultat, EBITDA 314 364 307 325 238 322 191 122 128 148
Nettoomsättningförändring -10,29% 5,97% 3,88% -4,72% -5,58% 40,10% 2,24% -1,16% -% -%
Du Pont-modellen 16,40% 21,49% 21,06% 26,10% 20,35% 30,07% 25,20% 16,29% 16,25% 20,17%
Vinstmarginal 26,28% 27,70% 25,06% 28,02% 20,08% 24,24% 19,90% 12,99% 13,58% 15,26%
Bruttovinstmarginal 99,92% 99,55% 99,84% 100,00% 99,92% 99,93% 99,58% 99,79% 99,89% 99,78%
Rörelsekapital/omsättning 8,45% 3,60% 27,68% 55,04% 46,30% 39,85% 49,27% 42,60% 49,26% 49,57%
Soliditet 53,39% 54,93% 55,25% 56,80% 51,91% 54,98% 63,42% 56,44% 54,25% 57,25%
Kassalikviditet 112,45% 106,76% 155,59% 231,10% 202,80% 214,78% 270,76% 222,70% 247,63% 326,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...