Visa allt om N & M Consulting AB
Visa allt om N & M Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 059 1 737 1 010 1 468 1 512 917 1 313 1 428 784 1 189
Övrig omsättning - 218 101 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 216 214 13 -92 -7 -142 120 156 7 -2
Resultat efter finansnetto 217 213 8 -92 -6 -142 119 156 5 1
Årets resultat 144 149 8 -92 -6 -67 61 84 3 4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 90 97 140 0 11 24 8 66 95 103
Omsättningstillgångar 653 833 477 628 878 552 787 531 422 631
Tillgångar 743 929 617 628 889 576 794 597 517 734
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 267 273 125 117 209 215 282 221 137 134
Obeskattade reserver 62 32 0 0 0 0 75 46 11 21
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 15 15 15 0 0 0
Kortfristiga skulder 414 624 492 511 665 346 422 330 369 579
Skulder och eget kapital 743 929 617 628 889 576 794 597 517 734
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 360 360 347 360 210 370 360 500
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 360 840 173 540 389 141 433 450 50 124
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 157 347 239 334 265 190 286 210 123 169
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 059 1 955 1 111 1 468 1 512 917 1 313 1 428 784 1 189
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 530 869 505 734 756 459 657 714 392 595
Personalkostnader per anställd (tkr) 237 608 352 493 426 294 344 437 279 436
Rörelseresultat, EBITDA 223 257 23 -81 6 -129 146 185 35 16
Nettoomsättningförändring -39,03% 71,98% -31,20% -2,91% 64,89% -30,16% -8,05% 82,14% -34,06% -%
Du Pont-modellen 29,21% 23,14% 2,11% -14,65% -0,79% -24,65% 15,11% 26,13% 1,55% 0,14%
Vinstmarginal 20,49% 12,38% 1,29% -6,27% -0,46% -15,49% 9,14% 10,92% 1,02% 0,08%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,57% 12,03% -1,49% 7,97% 14,09% 22,46% 27,80% 14,08% 6,76% 4,37%
Soliditet 42,44% 32,07% 20,26% 18,63% 23,51% 37,33% 42,48% 42,57% 28,03% 20,32%
Kassalikviditet 157,73% 133,49% 96,95% 122,90% 132,03% 159,54% 186,49% 160,91% 114,36% 108,98%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...