Visa allt om Elinc Sweden AB
Visa allt om Elinc Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 16 792 13 292 14 472 17 199 15 614 14 180 11 927 14 554 11 737 10 278
Övrig omsättning 50 10 50 93 69 - - 151 - 29
Rörelseresultat (EBIT) 1 502 625 748 868 1 118 925 487 1 362 910 640
Resultat efter finansnetto 1 516 626 759 861 1 109 909 465 1 348 891 622
Årets resultat 1 188 731 580 422 790 470 496 701 461 437
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 454 245 197 250 352 192 127 179 264 307
Omsättningstillgångar 5 362 5 075 4 921 5 162 5 028 4 460 4 278 4 461 3 644 3 213
Tillgångar 5 816 5 319 5 118 5 412 5 380 4 653 4 405 4 640 3 908 3 520
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 799 2 111 1 881 1 651 1 729 1 339 1 269 1 273 922 761
Obeskattade reserver 490 490 840 840 595 595 350 580 230 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 17 91 9 41 219 194 511 60 280 288
Kortfristiga skulder 2 510 2 627 2 388 2 880 2 838 2 525 2 275 2 727 2 475 2 471
Skulder och eget kapital 5 816 5 319 5 118 5 412 5 380 4 653 4 405 4 640 3 908 3 520
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 547 525 512 480 485 455 396
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 663 3 882 4 361 4 808 3 857 3 080 2 811 3 589 2 827 2 134
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 673 1 710 1 839 2 187 1 777 1 474 1 362 1 705 1 428 1 112
Utdelning till aktieägare 1 500 500 500 350 500 400 400 500 350 300
Omsättning 16 842 13 302 14 522 17 292 15 683 14 180 11 927 14 705 11 737 10 307
Nyckeltal
Antal anställda 11 12 13 15 13 10 10 12 10 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 527 1 108 1 113 1 147 1 201 1 418 1 193 1 213 1 174 1 285
Personalkostnader per anställd (tkr) 504 489 496 520 486 524 483 486 478 462
Rörelseresultat, EBITDA 1 692 750 854 969 1 239 1 012 616 1 475 1 018 735
Nettoomsättningförändring 26,33% -8,15% -15,86% 10,15% 10,11% 18,89% -18,05% 24,00% 14,20% -%
Du Pont-modellen 26,19% 11,84% 14,83% 16,06% 20,89% 19,88% 11,06% 29,61% 23,46% 18,18%
Vinstmarginal 9,07% 4,74% 5,24% 5,05% 7,20% 6,52% 4,08% 9,44% 7,81% 6,23%
Bruttovinstmarginal 59,80% 70,01% 69,63% 68,21% 64,41% 64,76% 62,67% 68,87% 69,69% 64,98%
Rörelsekapital/omsättning 16,98% 18,42% 17,50% 13,27% 14,03% 13,65% 16,79% 11,91% 9,96% 7,22%
Soliditet 54,70% 46,87% 49,55% 41,95% 40,29% 38,20% 34,66% 36,44% 27,83% 21,62%
Kassalikviditet 207,13% 187,29% 199,46% 173,02% 170,40% 168,79% 168,13% 158,31% 143,23% 126,99%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...