Visa allt om JANREF försäljnings Aktiebolag
Visa allt om JANREF försäljnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Nettoomsättning 5 714 5 970 5 691 5 414 5 409 5 782 5 443 7 198 7 823 10 859
Övrig omsättning - - 88 36 - - - 92 - -
Rörelseresultat (EBIT) 532 470 157 160 145 167 -48 -193 246 1 521
Resultat efter finansnetto 533 475 174 189 188 189 -35 -116 329 1 552
Årets resultat 24 275 0 277 200 -27 0 5 25 836
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 1 3 6 10 8
Omsättningstillgångar 1 798 1 064 2 359 2 508 2 364 2 744 2 907 2 970 3 930 2 917
Tillgångar 1 798 1 064 2 359 2 508 2 364 2 745 2 911 2 977 3 940 2 925
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 419 396 1 198 1 360 1 276 1 195 1 372 1 562 1 558 957
Obeskattade reserver 120 120 0 262 454 559 559 605 740 389
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 259 548 1 161 886 635 991 980 809 1 642 1 580
Skulder och eget kapital 1 798 1 064 2 359 2 508 2 364 2 745 2 911 2 977 3 940 2 925
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 420 - - - 669 741 741 864 538 572
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 420 556 561 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 328 328 356 338 367 488 499 625 426 416
Utdelning till aktieägare 0 0 1 077 162 193 120 150 190 0 100
Omsättning 5 714 5 970 5 779 5 450 5 409 5 782 5 443 7 290 7 823 10 859
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 714 5 970 2 846 2 707 2 705 2 891 2 722 3 599 3 912 5 430
Personalkostnader per anställd (tkr) 768 770 480 467 544 634 640 761 493 500
Rörelseresultat, EBITDA 532 470 157 160 146 170 -45 -189 250 1 525
Nettoomsättningförändring -4,29% 4,90% 5,12% 0,09% -6,45% 6,23% -24,38% -7,99% -% -%
Du Pont-modellen 29,59% 44,64% 7,46% 7,58% 8,08% 6,89% -1,13% -3,76% 8,40% 53,06%
Vinstmarginal 9,31% 7,96% 3,09% 3,51% 3,53% 3,27% -0,61% -1,56% 4,23% 14,29%
Bruttovinstmarginal 27,21% 26,80% 28,66% 29,79% 31,74% 31,81% 30,72% 24,78% 24,02% 27,29%
Rörelsekapital/omsättning 9,43% 8,64% 21,05% 29,96% 31,97% 30,32% 35,40% 30,02% 29,25% 12,31%
Soliditet 28,51% 46,02% 50,78% 61,93% 68,13% 58,54% 61,28% 67,10% 53,07% 42,29%
Kassalikviditet 133,12% 175,55% 194,32% 281,38% 363,62% 276,89% 296,63% 367,12% 239,34% 184,62%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...